Știri

Legea cu privire la organizațiile necomerciale, publicată

Organizația necomercială se constituie benevol. Nimeni nu poate fi constrâns să fondeze organizații necomerciale, să devină membru al unei asociații obștești sau să fie sancționat pentru că a fondat, pentru că este sau nu este membru al unei organizații necomerciale. Persoanele se pot asocia fără a fi obligate să-și înregistreze organizația. Aceste prevederi sunt incluse în Legea nr. 86 din 11 iulie 2020 cu privire la organizațiile necomerciale (Legea nr. 86/2020), publicată luni, 27 iulie, în „Monitorul oficial”.
 
Potrivit acesteia, organizația necomercială este persoana juridică al cărei scop principal este altul decât obținerea de venit. În sensul legii date, organizații necomerciale sunt: asociația obștească, fundația și instituția privată.

 

Un articol aparte din lege reglementează relațiile dintre stat și organizațiile necomerciale, care prevede că statul asigură dreptul contribuabililor de a direcționa desemnări procentuale în folosul organizațiilor necomerciale care desfășoară activități de utilitate publică. Totodată, statul va acorda organizațiilor necomerciale sprijin financiar și material pentru dezvoltarea organizațională a acestora și implementarea proiectelor conform priorităților stabilite pentru fiecare domeniu de dezvoltare. Resursele alocate în acest scop urmează a fi prevăzute în bugetul de stat și în bugetele unităților administrativ-teritoriale. Mecanismul de oferire a sprijinului financiar și material urmează a fi stabilit de Guvern.

 

Sprijinul financiar acordat de stat se va realiza în principal prin finanțare nerambursabilă, contractare de lucrări și servicii sau prin finanțare cu destinație specială, inclusiv comandă socială. Autorii au stabilit că sprijinul financiar se va oferi în urma unui concurs public. Sprijinul material acordat de stat se va realiza în principal prin oferirea gratuită sau în condiții preferențiale a dreptului de a folosi proprietatea publică.

 

Legea nr. 86/2020 stabilește că are dreptul de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală organizația necomercială care întrunește cumulativ câteva condiții: desfășoară activități de utilitate publică; activează timp de cel puțin un an până la solicitarea înregistrării în lista beneficiarilor desemnării procentuale; în ultimii patru ani nu a susținut și, pe perioada valorificării surselor obținute în urma desemnării procentuale, nu va susține activitatea unui partid politic sau a unui concurent electoral; nu are datorii la BPN pentru perioadele fiscale anterioare.

 

Mijloacele financiare obținute în urma desemnării procentuale vor putea fi utilizate pentru susținerea activităților prevăzute la art. 21 din Legea nr. 89/2020 (educație, știință, sport, eradicarea sărăciei, ocrotirea sănătății, protejarea mediului etc.), într-un termen ce nu depășește două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea, sumele neutilizate în acest termen restituindu-se la buget; acoperirea cheltuielilor administrative de 50% dacă suma obținută este de până la 50 000 lei, de 40% dacă suma este mai mare de 50 000 lei și nu depășește 100 000 lei, de 30% dacă suma este mai mare de 100 000 lei și nu depășește 500 000 lei, de 25% dacă suma este mai mare de 500 000 lei.

 

La data intrării în vigoare a Legii nr. 89/2020, vor fi abrogate Legea nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești și Legea nr. 581/1999 cu privire la fundații.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

1992 vizualizări

Data publicării:

28 Iulie /2020 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

asociatie obsteasca | lege | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon