Știri

Legea privind plata pentru poluarea mediului va fi modificată

Taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului va fi achitată de persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de orgnizare, precum şi de persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător sub orice formă stabilită de legislaţie şi care produc sau importă mărfuri ce cauzează poluarea mediului sau procură aceste mărfuri de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul ţării care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar. Proiectul ce vizează modificări şi completări la Legea privind plata pentru poluarea mediului a fost votat în prima lectură în cadrul şedinţei Parlamentului. Acest proiect este rezultatul unei munci în comun între Guvern, Ministerul Finanţelor şi asociaţiile de business. Prin proiectul dat s-a concretizat modalitatea de aplicare a taxei ecologice asupra ambalajelor multiple. În momentul aplicării taxei ecologice au apărut probleme la determinarea obiectului impunerii. În acest sens vă dau următorul exemplu - atunci când trebuia aplicată taxa la un telefon mobil, care este pe o placă de aluminiu cu elemente de plastic, ulterior, ambalat încă într-un plastic şi apoi într-un carton – compozit, care, de asemenea, este obiect al impunerii, au apărut probleme în sensul determinării ambalajului asupra căruia trebuia aplicată taxa, a menţionat Vice-ministrul Finanţelor, Veronica Vragaleva. Proiectul prevede stabilirea taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, în funcţie de puterea de poluare a mediului înconjurător, precum şi de ambalajul primar utilizat care conţine produse cu o consistenţă lichidă, indiferent de viscozitate. Astfel, pentru un ambalaj primar din material plastic, volumil căruia constituie până la 0,20 l sau kg se va achita o taxă în valoare de 0,18 MDL, pentru un ambalaj din material plastic care conţine produse cu o consistenţă lichidă peste 0,20 l sau kg până la 0,50 l sau kg se va achita o taxă de 0,36 MDL. Pentru un ambalaj cu consistenţă lichidă peste 3,00 l sau kg se va achita 1,35 MDL. Potrivit proiectului, se scutesc de taxă mărfurile importate sau livrate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele internaţionale, destinate realizării proiectelor, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget. De asemenea, vor fi scutite de taxa pentru poluarea mediului mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică realizate pe teritoriul RM de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte. Mărfurile destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi mărfurile primite în calitate de ajutoare umanitare, mărfurile şi ambalajele destinate exportului, tot sunt scutite de taxă. Totodată, ambalajul aferent medicamentelor şi dispozitivelor medicale, prevăzute de Legea cu privire la medicamente, se scuteşte de taxa menţionată. Potrivit documentului, şi mărfurile introduse pe teritoriul vamal al ţării de către agenţii economici din raioanele de est ale RM, înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat, cu condiţia rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale, la fel, sunt scutite de taxă. Proiectul mai prevede completarea Anexei nr.8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului, prin adăugarea unor mărfuri care poluează mediul, precum cutii, saci, cornete şi alte ambalaje din hârtie şi carton sau recipiente similare din aluminiu, pentru orice substanţe, fără dispozitive mecanice sau termice, chiar căptuşite sau izolate termic etc. Un alt moment important ţine de bunurile asupra cărora se aplică această taxă. Până la intrarea în vigoare a modificărilor, începând cu 1 ianuarie 2017, obiecte al taxei ecologice, care era administrată de Serviciul Vamal, erau doar ambalajele în care erau împachetate produsele care dăunau mediului, iar după intrarea în vigoare a modificărilor, acest spectru s-a lărgit considerabil, a adăugat Veronica Vragaleva. Modificarea este cauzată de dificultăţile întâmpinate de reprezentanţii mediului de afaceri în procesul de aplicare.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

6374 vizualizări

Data publicării:

20 Martie /2017 09:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon