Știri

Legitimaţia de serviciu a inspectorului de muncă

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a aprobat, prin Ordinul nr. 159 din 1 martie 2021, modelul legitimaţiei de serviciu a inspectorului de muncă. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial din 12 martie curent.
 
Pe reversul legitimației este înscris un extras din Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii (art.8), ce se referă la drepturile inspectorului. Astfel, inspectorul în exerciţiul funcţiunii, la prezentarea legitimaţiei de serviciu, este în drept:
  • să pătrundă liber, la orice oră din zi sau din noapte, fără informarea prealabilă a angajatorului, în locurile de muncă, în încăperile de serviciu şi de producţie;
  • să solicite şi să primească de la angajator actele şi informaţiile necesare controlului;
  • să solicite şi să primească, în limitele competenţei, declaraţii de la angajatori şi salariaţi;
  • să ceară lichidarea imediată sau într-un anumit termen a abaterilor constatate de la dispoziţiile actelor legislative şi ale altor acte normative referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia salariaţilor în exercitarea atribuţiilor lor.
  • să solicite retragerea de către autorităţile administraţiei publice competente a autorizaţiei (licenţei) de activitate a angajatorului pentru neexecutarea intenţionată a prescripţiilor privind înlăturarea încălcărilor legislaţiei muncii, stabilită în urma controalelor repetate.

 

Legitimaţia de serviciu a inspectorului de muncă reprezintă o fişă cu dimensiunile 85,6 x 54,0 mm care are avers şi revers. Pe fundalul aversului legitimaţiei este imprimată imaginea Stemei de Stat cu dimensiunile de 17 x 32 mm, tot pe avers va fi scris numele și prenumele deținătorului și funcția acestuia.

 

 

Totodată, a fost abrogat Ordinul nr. 2 din 22.01.2002 „Cu privire la aprobarea modelului Legitimaţiei de serviciu a inspectorului de muncă” al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

 

Notă: Inspectoratul de Stat al Muncii exercită control de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă, la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare la persoane fizice care angajează salariaţi, precum şi în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Sănătăţii

1010 vizualizări

Data publicării:

15 Martie /2021 07:58

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

legitimatie de serviciu | Inspectoratul de Stat al Muncii | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon