05
04 2022
309

Majorarea plafonului deductibil al unor cheltuieli

Limita maximă permisă spre deducere a cheltuielilor suportate pentru transportul organizat al angajaţilor/zilierilor ar putea spori de 35 de lei până la 65 lei (în ambele cazuri, fără TVA) per angajat/zilier pentru fiecare zi efectiv lucrată. Acest plafon valoric se calculează ca raportul dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator/beneficiarul de lucrări pentru transportul organizat al angajaţilor/zilierilor şi numărul de angajaţi/zilieri transportaţi în decurs de o lună înmulţit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a angajaţilor/zilierilor, prevede proiectul noii redacții a pct. 34 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.693/2018.

 

Amintim, anterior limita maximă deductibilă preconizată pentru acest tip de cheltuieli era propusă în cuantum de 45 lei, iar cea pentru hrana organizată a angajaților/zilierilor  per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată poate fi majorată de la 45 de lei la 60 de lei (de asemenea, în ambele cazuri fără TVA).

 

Documentul propus pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor prevede și intervenții în Hotărârea Guvernului nr.998/2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, deoarece, potrivit autorilor, aceasta nu conține norme ce vizează administrarea de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor a taxei pentru parcaj și a taxelor speciale.

 

Astfel, pct.4 din Regulamentul–tip privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei va prevedea că, SCITL administrează următoarele impozite și taxe:

a) impozitul funciar de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier);

b) impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetăţeni);

c) taxa de la posesorii de câini;

d) taxa pentru salubrizare;

e) taxa pentru parcaj

f) taxele speciale.

 

Alte propuneri de modificare a unor hotărâri de Guvern propuse de Ministerul Finanțelor pot fi consultate aici. La promovarea proiectului, vom reveni cu detalii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.