10
09 2021
641

Majorarea prestațiilor sociale: acte publicate

Hotărârile de Guvern ce țin de majorarea prestațiilor sociale au fost publicate astăzi, 10 septembrie 2021, în Monitorul Oficial. Amintim, Hotărârea Guvernului nr. 162 din 8 septembrie 2021 prevede indexarea prestațiilor sociale și a unor prestații sociale de stat, iar Hotărârea nr. 164/2021 – modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiei și de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor.
 
Astfel, începând cu 1 octombrie curent, pensiile vor fi indexate cu 3,86%, ținând cont de rata inflației înregistrată în semestrul I al anului curent, iar cuantumul pensiei minime pentru limita de vârstă va constitui 2 mii lei.
 

Totodată, cuantumul pensiei minime de dizabilitate va constitui:

  • în cazul unei dizabilități severe – 1500 lei
  • în cazul unei dizabilități accentuate – 1400 lei
  • în cazul unei dizabilități medii – 1000 lei.

 

Potrivit datelor disponibile,  de pensia minimă de 2 mii lei vor beneficia peste 180 mii de pensionari cu stagiu complet de cotizare. Cheltuielile estimate pentru stabilirea cuantumului indicat a pensiei minime pentru limita de vârstă vor constitui în anul curent 512,7 mil. lei. Pentru acoperirea acestora, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va înainta propuneri de modificare a Legii bugetului de stat și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021. Totodată, pentru indexarea prestațiilor sociale vor fi necesare 188,1 mil. lei.

 

Ambele hotărâri vor fi aplicate începând cu 1 octombrie 2021.

 

Tot astăzi în Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 163 din 8 septembrie 2021 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii. Documentul prevede acordarea unui supliment de solidaritate din contul bugetului de stat pentru persoanele al căror cuantum al pensiei calculate conform legii este mai mic decât cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă.

 

Proiectul prevede că, la determinarea venitului mediu lunar asigurat pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani, până la angajarea în funcția de asistent personal al părintelui/tutorelui, va fi luat în considerare salariul mediu lunar pe țară la data calculării pensiei, în momentul de față fiind luat în calcul salariul minim lunar pe țară.

 

În același timp, pensionarii care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea/reexaminarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă/pensie de dizabilitate vor putea solicita reexaminarea pensiei nu mai des decât o dată la doi ani, cu condiția că pensia recalculată va fi mai mare decât pensia aflată în plată.

 

Documentul va fi transmis Parlamentului pentru examinare și adoptare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.