Știri

MDTM: dezvoltarea pieței interne a VMS și menținerea sub control a portofoliului datoriei de stat

În Monitorul Oficial din 18 februarie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 81 din 16 februarie cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2022-2024)”. Documentul a fost elaborat în concordanță cu prognoza privind evoluția datoriei de stat pentru perioada indicată și prognoza indicatorilor macroeconomici furnizată de Ministerul Economiei. Totodată, Programul este elaborat în contextul pandemiei COVID-19, ținând cont de situația economică din țară, de măsurile Băncii Naționale cu aplicarea principalelor operațiuni de politică monetară, de constrângerile determinate pe piața financiară locală și impactul acestora asupra finanțării deficitului bugetar.

 

Astfel, este preconizat că Produsul Intern Brut în valoare nominal va spori de la 255,7 mld. lei în anul curent până la 318,1 mld. lei în anul 2024. Veniturile BS vor crește în anul 2022 până la 50,1 mil. lei, iar la sfârșitul perioadei de prognozare – pâna la 60,5 mld. lei. Deficitul bugetului de stat raportat la PIB va constitui (-5,9%)  în anul curent, însă de va diminua până la (-4,1%) către anul 2024.

 

Creșterea economică reală va constitui în anul curent 4,5% (în anul 2021 – 7,5%), sporind la 5,5-5,7% în următorii ani. Rata anuală prognozată a inflației este de 6,9% în anul 2022, cu diminuarea până la 5% în anii următori. Cursul de schimb valutar se așteaptă la nivel de 19,95 lei în raport cu dolarul SUA și 23, 5 lei/euro.

 

Obiectivele specifice privind gestionarea datoriei de stat în perioada 2022-2024 țin de dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat (VMS), contractarea împrumuturilor de stat externe în funcție de raportul cost-risc, precum și realizarea managementului riscului operațional asociat datoriei de stat.

 

Pentru realizarea obiectivelor propuse,  în document sunt incluse acțiuni ce urmează a fi întreprinse de Ministerul Finanțelor: menținerea sub control a portofoliului datoriei de stat prin limitarea expunerii față de riscul valutar, riscul de refinanțare și riscul ratei de dobândă; îmbunătățirea comunicării cu participanții pieței VMS; implementarea Planului de gestionare a riscului operațional al Ministerului Finanțelor;  monitorizarea și evaluarea performanțelor dealerilor primari; extinderea maturității portofoliului datoriei și diversificarea bazei investiționale etc.

 

Potrivit Programului, luând în considerare prognoza indicatorilor macroeconomici, soldul (deficitul) bugetului de stat raportat la PIB va înregistra o tendință de diminuare în perioada 2022-2024 și va constitui în medie 5%, situându-se în intervalul (-5,9%) – (-4,1%) din PIB.

 

Ministerul Finanțelor va continua să mențină o abordare flexibilă în realizarea procesului de finanțare a deficitului bugetului de stat de pe piața locală, urmărind asigurarea predictibilității și transparenței ofertei de VMS, pentru a putea reacționa prompt la eventualele modificări în tendințele pieței și comportamentul investitorilor.

 

Totodată, se estimează că, în perioada 2022-2024, Guvernul va beneficia de intrări din împrumuturi de stat externe, dintre care circa 45,0% vor fi direcționate pentru susținerea bugetului, iar circa 55,0% – pentru finanțarea proiectelor investiționale. În această perioadă, 0,7% din împrumuturile de stat externe vor fi acordate de creditorii bilaterali, iar 99,3% – de instituțiile multilaterale. Cei mai importanți 5 creditori pentru perioada respectivă se preconizează a fi: Grupul Băncii Mondiale (27,5%) Fondul Monetar Internațional (21,9%), Banca Europeană de Investiții (17,9%), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (16,2%) și Uniunea Europeană (9,6%).

În același timp, activitatea pe piața internă va fi direcționată în continuare spre dezvoltarea pieței VMS – atât a celei primare, cât și a celei secundar, fiind continuate emisiunile obligațiunilor de stat cu rata variabilă cu maturitatea de 2 ani, precum și a celor cu rata fixă a dobânzii cu maturitatea de 3, 5 și 7 ani, iar în funcție de cererea pieței, se va analiza posibilitatea emisiunii obligațiunilor de stat cu maturitatea de 10 ani, cu rata fixă a dobânzii.
 
Portofoliul datoriei de stat se încadrează, pe termen mediu, în limite rezonabile în ceea ce privește riscurile asociate, însă, conform analizei efectuate, se constată o expunere mai mare a portofoliului de datorie față de riscul valutar, comparativ cu riscul ratei dobânzii și riscul de refinanțare, care ar putea crea presiuni adiționale asupra portofoliului datoriei de stat în cazul unei eventuale deprecieri a monedei naționale, se mai menționează în document.
 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

612 vizualizări

Data publicării:

21 Februarie /2022 07:58

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

datoria de stat | managementul datoriei de stat | VMS

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon