22
06 2018
821

Modificarea Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobată

Accizele vor fi restituite doar agentului economic care dispune de decizie de restituire a accizelor în contul stingerii datoriilor față de bugetul public național, iar în lipsa datoriilor, la cererea subiectului impunerii, în contul viitoarelor obligații ale acestuia față de BPN sau în contul bancar al subiectului impunerii. În cadrul şedinţei Guvernului din 20 iunie a fost aprobată hotărârea de modificare și completare a Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 28 septembrie 2006. Documentul prevede că restituirea accizelor în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impunerii care dispune de decizie de restituire a accizelor, inclusiv persoanelor juridice și fizice cesionari, va fi interzisă. Totodată, pentru distribuirea sumei acceptate spre restituire, agentul economic depune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservește o cerere, modelul căreia este stabilit în anexa nr. 1 la Regulamentul privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 235 din 19 aprilie 2017. La acesta va fi anexată decizia privind restituirea accizelor. Agenții economici cu statut de contribuabili mari urmează să depună cererea la SFS (DGACM), care, după examinare, va transmite Trezoreriei de Stat materialele necesare pentru executarea restituirii sumelor accizelor. Regulamentul este completat cu prevederi că, în cazul în care subiectul impunerii beneficiază de scutire de accize la exportul mărfurilor supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, acesta urmează să dețină contractul încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor sau copia acestuia şi documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condițiile contractului), care ar confirma încasarea de facto pe contul subiectului impunerii a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, în cazul în care decontările sunt efectuate în expresie bănească. Totodată, la efectuarea decontărilor cu subiectul impunerii în expresie naturală, se vor prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări. După caz, pentru determinarea accizelor spre restituire în cazul exportului mărfurilor supuse accizelor efectuat în baza contractului de comision, vor fi solicitate contractul respectiv şi copia contractului între comisionar şi partenerul străin, actele bancare, care confirmă încasarea de facto pe contul comisionarului a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, autentificate prin semnătura comisionarului şi cele care confirmă achitarea cu comitentul. Totodată, modificările prevăd că nu se vor include în calcul pentru determinarea sumei accizelor spre restituire dacă va fi stabilit că documentele privind achitarea accizelor, indicate şi anexate la factura fiscală eliberată pentru livrarea mărfurilor supuse accizelor (pct. 11 subpct. 5) și 19) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 118 din 28 august 2017), nu se referă la mărfurile supuse accizelor pentru care se solicită restituirea.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.