16
02 2021
1069

Modificări în raportarea impozitului pe venit, propuse de Ministerul Finanțelor

Ținând cont de modificările operate în Codul fiscal pentru anul 2021, Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul modificărilor în patru ordine și un Regulament, toate documentele reglementând prezentarea dărilor de seamă cu privire la impozitul pe venit.
 
 Lista categoriilor contribuabililor ce vor prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale ONG17 va fi suplinită cu categoria B1 – Instituții private. Această completare este propusă în Ordinul nr.8/2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale.

 

Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (forma SIMM20) va include, la indicatorul 2.1 din anexa nr.1, granturile prevăzute la art.20 lit.z2) şi z12) din CF (Ordinul nr.40/2020).

 

La completarea formularului DASS19 persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătăţii vor ține cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr.704/2019, având în vedere că HG nr.289/2007 a fost abrogată. Totodată, autorii proiectului propun ca, începând cu perioada fiscală de raportare 2021, col. 8 nu se va completa, iar în col. 9 se va indică suma scutirii soţiei (soţului) utilizate conform art.34 alin.(2) din CF (Ordinul nr.146/2019).

 


Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) indicarea în rând.1.5 a contribuabililor ce sunt stabiliți în calitate de fondatori ai întreprinderilor individuale, la momentul actual fiind în vigoare sintagma „se regăsesc în una dintre situaţiile: fondatori ai întreprinderilor individuale, notari, executori judecătoreşti, avocaţi, administratori autorizaţi, în cazul în care aceste persoane au calitatea de angajator” (Ordinul nr.94/2020).

 

În formularul CET18 (Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și a Regulamentului privind modul de completare a acesteia) de asemenea sunt propuse modificări. Astfel, la poziţia F3 se va indica suma veniturilor sub formă de donaţie a mijloacelor băneşti constatate în scopuri fiscale (valoarea pozitivă obţinută din diferenţa (F2 - Venitul total obținut pe parcursul perioadei fiscale)), în prezent fiind în vigoare constatarea veniturilor sub formă de donaţie a mijloacelor băneşti în scopuri fiscale ca diferența dintre venitul impozabil până la constatarea sumei donaţiilor mijloacelor băneşti în scopuri fiscale și suma donaţiei mijloacelor băneşti efectuate (conform art.21 din CF) (Ordinul nr.150/2018).

 

De asemenea, proiectul conține propuneri ce vizează intervenții în Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară (Ordinul nr.76/2020) și se referă la producătorii agricoli afectaţi de calamităţile natural. Astfel, în cazul rambursării TVA pentru perioadele ianuarie - septembrie 2021, producătorilor agricoli afectați vor determina diferenţa dintre suma TVA destinată perioadei ulterioare, reflectată în declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2020 şi suma cumulativă a TVA, confirmată spre rambursare, conform Regulamentului, pentru perioadele fiscale aferente perioadei de rambursare ianuarie - septembrie 2021.

 

Recomandăm să examinați și articolul  Programul de rambursare TVA pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale, extins.

 

Autorii proiectului preconizează intrarea în vigoare a prevederilor acestuia la momentul publicării în MO, iar punerea în aplicare va avea loc în perioade fiscale diferite, fapt despre care vom comunica după aprobarea proiectului.

 

Codul fiscal actualizat la 1 ianuarie 2021 poate fi procurat aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.