21
07 2017
5379

Modificările la Codul Muncii, votate în lectură finală

Un şir de modificări la Codul Muncii au fost votate în lectură finală în cadrul şedinţei Parlamentului. Evidenţiem cele mai importante modificări ce vor fi operate în această lege. • micșorarea duratei șomajului tehnic de la 6 luni la 4 luni în decursul unui an calendaristic. În perioada şomajului tehnic, salariaţii vor beneficia de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 % din salariul lor de bază, (actualemnte etse prevăzută cota de 75%) • obligaţia angajatorilor de a informa şi consulta angajaţii pivind situaţia economică a unităţii, securitatea şi sănătatea în muncă, dar şi alte chestiuni ce ţin de funcţionarea unităţii. Obligaţia informării se referă la evoluţia recentă şi probabilă a activităţilor şi situaţiei economice a unităţii, situaţia, structura şi evoluţia prognozată a ocupării forţei de muncă în cadrul unităţii, precum şi eventualele măsuri de anticipare preconizate la existenţa unor ameninţări la adresa locurilor de muncă. De asemenea, angajaţii vor fi informaţi despre deciziile care pot genera modificări importante în organizarea muncii, inclusiv cele legate de reducerea în masă a locurilor de muncă sau schimbarea proprietarului unităţii • reglementarea muncii pe fracţiune de normă. Documentul prevede că angajatorul va putea angaja salariaţi cu ziua sau săptămâna de muncă parţială, iar durata concretă a timpului de muncă parţail va fi stipulată în contractul individual de muncă. Timpul de muncă parţail va putea fi stabilit şi după încheierea contractului. La cererea femeii însărcinate, a salariatului care are copii în vârstă de până la 10 ani sau copii cu dizabilităi, sau îngrijeşte de un membru al familiei bolnav, angajatorul va fi obligat să le stabilească ziua sau săptămâna de muncă parţială • introducerea normelor ce se referă la staţionarea muncii, care reprezintă imposibilitatea temporară a contiunării activităţii de producţie de către unitate, subdiviziune, salariat sau grup de salariaţi, care poate fi produsă din cauze ce nu depind de angajat sau salariat, din vina anajatorului sau din vina salariatului. Retribuirea timpului de muncă în situaţia când nu este vinovat nici salariatul şi nici angajatorul, se va efectua în mărime de cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puţin decât în mărimea unui salariu minim pe uitate de timp. În cazul în care staţionarea va fi produsă din vina angajatorului, acesta este obligat să-i compenseze angajatului salariul pe care nu l-a primit, în întregime. Dacă staţionarea va avea loc din cauza salariatului, acesta nu va fi remunerat pentru orele de staţionare. Cât priveşte modul de evidenţă a staţionării, în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern al instituţiei, acesta se va specifica • angajatorii vor fi obligați să ofere salariaților în anul de muncă cel puțin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, iar partea rămasă urmând a-i fi acordată până la sfârșitul anului următor. Dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual salariatului poate să se răsfrângă negativ asupra bunei funcţionări a unităţii, o parte din concediu, cu consimţământul scris al salaria-tului, poate fi amânată pe anul de muncă următor • încurajarea autoinstruirii angajaţilor. Astfel, salariaţilor, care s-au înmatriculat din proprie iniţiativă în instituţiile de învăţământ superior sau mediu de specialitate, la secţiile serale şi fără frecvenţă şi care învaţă cu succes, li se vor acorda anumite garanţii şi compensaţii în modul prevăzut de contractul colectiv sau de cel individual de muncă • interzicerea utilizării muncii femeilor gravide, a femeilor care au născut de curând și a celor care alăptează la lucrări subterane în mine, precum şi în orice alte activități care prezintă riscuri pentru securitatea sau sănătatea lor, ori pot avea repercusiuni asupra sarcinii sau alăptării. În cazul apariției anumitor riscuri, angajatorul va lua măsurile necesare pentru ca, printr-o modificare temporară a condițiilor de muncă, să excludă influența factorilor de risc asupra acestora. Modificările au fost susţinute de Guvern în şedinţa acestuia din 17 mai 2017 şi votate în prima lectură în cadrul şedinţei plenare a parlamentului din 6 iulie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.