24
10 2017
2553

Modul de corectare a contribuţiilor de asigurări sociale declarate (continuare)

Partea I. Partea III. Partea IV. Modul de corectare a declaraţiilor REV 5 pe parcursul perioadelor de raportare Declaraţia REV-5 de tipul „de corectare” poate fi prezentată de către entităţile economice atât prin intermediul portalului de raportare electronică e-Raportare, cît şi pe suport de hârtie la Casele Teritoriale de Asigurări Sociale (în continuare – CTAS). Portalul poate fi utilizat în scop de corectare doar de către angajatorii care deţin semnătura electronică cu forţă juridică utilizată la transmiterea declaraţiilor REV 5. Pentru alte categorii de angajatori, care nu deţin semnătura digitală, declaraţiile REV 5 de tipul „de corectare” pot fi depuse doar prin intermediul CTAS. Pentru lunile anului de gestiune declaraţia de corectare se depune împreună cu formularul REV 2 „Inscripţia-recipisă” şi declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS). Declaraţia BASS de corectare este destinată corectării datelor declarate prin declaraţia iniţială şi se completează prin reflectarea diferenţei între datele corecte şi cele greşite cu semnul „-” sau semnul „+”. Spre deosebire de declaraţia BASS, corectarea declaraţiilor REV 5 presupune înlocuirea integrală a documentului depus iniţial (declaraţiei REV 5 primare). Dacă este necesar de corectat doar anumite câmpuri în declaraţia de corectare, în câmpurile care rămân neschimbate se va indica aceeaşi informaţie ca şi cea reflectată în declaraţia REV 5 primară. Declaraţiile cu privire la contribuţiile de asigurări sociale pot fi corectate pe parcursul anului de gestiune prin depunerea declaraţiei lunare de corectare ori de câte ori agentul economic va constata erori în declaraţia iniţială. Erorile care pot fi corectate prin declaraţia REV 5 de corectare se referă la:
  • cuantumul fondului de retribuire a muncii şi alte recompense;
  • cuantumul şi perioada la beneficiere de indemnizaţia de incapacitate de muncă;
  • perioada de activitate a persoanei asigurate;
  • codul funcţiei;
  • categoria persoanei asigurate;
  • codul personal de asigurări sociale (CPAS).
Declaraţia REV 5 de corectare se include într-un fişier electronic separat, care va corecta înscrierea făcută în declaraţia primară prin înlocuirea acesteia. Daca este necesar să se corecteze datele pentru diferite perioade de raportare (mai multe luni din cadrul aceluiaşi an), se completează câte un fişier pentru fiecare perioadă de raportare. Într-un fişier cu declaraţii de corectare nu pot fi incluse datele pentru mai multe luni. De exemplu, dacă în luna mai se vor corecta datele referitoare la o persoană asigurată pentru lunile februarie şi aprilie, se completează două fişiere electronice. Dacă, însă, trebuie de corectat în luna mai declaraţiile REV 5 pentru luna februarie ale mai multor persoane asigurate, corectările respective pot fi incluse într-un singur fişier electronic. Este necesar ca contabilii să cunoască că corectările pentru anul de gestiune pot fi efectuate prin prezentarea corectărilor (rectificărilor) în declaraţia primară pentru luna de raportare. Astfel, a fost elaborat un mecanism simplificat de efectuare a corectărilor în declaraţiile REV 5, conform căruia la prezentarea declaraţiilor persoanelor asigurate este posibilă corectarea erorilor sau efectuarea recalculărilor pentru lunile anterioare ale aceluiaşi an prin indicarea sumelor cu semnul „+” sau „-”. Acest tip de corectări se reflectă în declaraţia primară prezentată pentru luna în care a fost depistată eroarea. În acest mod declaraţiile prezentate pe luna curentă le completează pe cele prezentate pe lunile precedente. Algoritmul existent în sistemul de raportare electronică efectuează calculele matematice şi în extrasul din contul personal de asigurări sociale al angajatului se va înscrie rezultatul final, adică suma corectă. Atenţionăm că acest gen de corectări pot fi efectuate doar în cazul în care se modifică doar suma declarată iniţial, iar perioada de muncă, codul categoriei persoanei asigurate şi codul funcţiei rămân neschimbate. Exemplu: Pentru luna martie 2017 angajatului X i s-a calculat salariu în sumă de 5900 lei. În luna august 2017 contabilul a depistat o eroare în evidenţa contabilă la întreprindere, unde persoanei urma să-i fie calculat salariu pentru luna martie în sumă de 4890 lei. Salariul calculat pentru luna august a acestui an constituie 6200 lei. Acest tip de rectificare poate fi efectuat prin declaraţia primară prezentată pentru luna august. Declaraţia REV 5 prezentată pentru luna martie 2017.
Nr. crt.Luna,
Ме­сяц
Perioada
de muncă,
Период
работы
Zile lucră­toare în
săptămână,
Рабо­чие дни
в не­деле
Catego­ria
persoa­nei
asi­gurate,
Катего­рия
зас­трахо­ванного
лица
Codul
funcţiei,
Код
долж­ности
Fondul
de retri­bure
a muncii şi
con­cediul
medical,
Фонд
оплаты
труда и
боль­ничные
листы
Inclusiv
concediul
medical,
В том
числе
больнич­ные
листы
Contri-
buţii
individu-
ale
de asigu-
rare
calcu­late,
Начисле
н­ные
инди­виду
аль­ные
стра­хо­вые
взносы
Contri
buţii
datorate
de anga
jator
calculate,
Взносы
начисле
н­ныe
подле­жа
щие
оплате
работо­да
телем
De la
data,
С
рабочей
даты
Până
la data,
По
рабочую
дату
1234567891011
3martie01.03.1731.03.17510110475900-3541357
Total-----5900-3541357
Declaraţia REV 5 prezentată pentru luna august 2017.
Nr. crt.Luna,
Ме­сяц
Perioada
de muncă
Период
работы
Zile lucră­toare în
săptămână,
Рабо­чие дни
в не­деле
Catego­ria
persoa­nei
asi­gurate,
Катего­рия
зас­трахо­ванного
лица
Codul
funcţiei,
Код
долж­ности
Fondul
de retri­bure
a muncii şi
con­cediul
medical,
Фонд
оплаты
труда и
боль­ничные
листы
Inclusiv
concediul
medical,
В том
числе
больнич­ные
листы
Contri-
buţii
individu-
ale
de asigu-
rare
calcu­late,
Начисле
н­ные
инди­виду
аль­ные
стра­хо­вые
взносы
Contri
buţii
datorate
de anga
jator
calculate,
Взносы
начисле
н­ныe
подле­жа
щие
оплате
работо­да
телем
De la
data,
С
рабочей
даты
Până
la data,
По
рабочую
дату
1234567891011
8august01.08.1731.08.17510110476200-3721426
8august01.03.1731.03.1751011047-1010--60,6-232,3
Total------5190-311,41193,7
Important, pentru a putea corecta suma cu semnul „+” sau „-” în luna de gestiune este necesar de repetat întocmai celelalte câmpuri din declaraţia REV 5 declarate iniţial (perioada de muncă, categoria persoanei asigurate, codul funcţiei). În declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale Forma BASS prezentată pentru luna august, fondul de retribuire a muncii va fi diminuat cu suma corectată în declaraţia REV 5, în cazul descris cu suma de 1010 lei.132

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.