20
10 2021
336

Modul de stingere prin scădere şi luare la evidență specială a obligației fiscale poate fi modificat

Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere şi luare la evidență specială a obligației fiscale (Regulament), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1108/2015, a fost propus de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS) pentru consultări publice.
 
Astfel, se propune o nouă redacție a noțiunii „obligație fiscală”, care, în condițiile aprobării modificărilor, va fi definită drept obligația contribuabilului de a plăti la buget nu numai o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întârziere (penalitate) şi/sau amendă, dar și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în cotă procentuală.

 

Totodată, pct. 19 din Regulament care prevede că, în cazul în care faţă de contribuabil este intentată procedura de insolvabilitate, în Decizia privind luarea la evidență specială se includ sumele aferente perioadei de până la data intentării procedurii de insolvabilitate (atât creanțele validate, cât şi cele contestate), poate fi completat cu o sintagmă ce stabilește că sumele calculate după intentarea procedurii de insolvabilitate, pentru perioada de până la intentarea procedurii respective, vor fi luate la evidență specială în baza unei Decizii suplimentare privind luarea la evidență specială, data scadenței fiind data emiterii deciziei pe marginea controlului fiscal efectuat.

 

În aceste condiții, obligațiile fiscale ale contribuabililor aflați în procedură de insolvabilitate calculate conform dărilor de seamă pentru perioadele de până la intentarea procedurii de insolvabilitate, pentru care, la data intentării, nu a survenit termenul de raportare, vor fi calificate drept obligații de plată curente, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149/2012.

 

Propunerile cu privire la completarea și îmbunătățirea proiectului vor fi acceptate până la 25 octombrie. 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.