21
12 2017
2649

Moldova IT park poate începe activitatea

Guvernul a susținut proiectul cu privire la crearea parcului Moldova IT park - primul parc pentru tehnologia informației din țara noastră, precum și regulamentul de funcționare al acestuia. Este o inițiativă a asociațiilor din domeniu, a anunțat ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmâc. Scopul Parcului este de a crea o platformă organizaţională pentru impulsionarea creşterii industriei tehnologiei informaţiei, crearea de noi locuri de muncă şi atragerea investiţiilor locale şi străine. Potrivit regulamentului, termenul de funcționare a primului parc IT este stabilit de 10 ani, timp în care se prognozează a fi atrase ca rezidente ale parcului circa 400 de companii din domeniu. Administrator al primului parc IT a fost numit Serghei Voitovschii, pe un termen de 5 ani. Pentru primul an de activitate a parcului a fost estimată o cotizație medie de 22 euro anual/angajat, care se va reduce la sfârșitul celui de al zecelea de activitate la circa 8 euro. La estimarea cotizației medii de membru a fost ales parametrul de repartizare a costurilor de administrare a parcului la numărul de salariați înregistrați de companiile IT rezidente. Cât privește bugetul administrației parcului, acesta se prognozează, pentru primul an de activitate, în valoare de 38,8 mii euro, cu prognoza creșterii, peste 10 ani, până la 91,4 mii euro. Totodată, Guvernul a aprobat și Regulamentul privind evaluarea activității parcului pentru tehnologia informației. Documentul stabileşte modul de formare şi atribuţiile comisiei de evaluare a activităţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, precum şi procedura, criteriile şi cerinţele privind evaluarea activităţii lor. Se prevede o evaluare anuală a rezultatelor activităţii parcului de către comisia de evaluare care urmează a fi constituită prin ordinul Ministrului Economiei şi Infrastructurii, din reprezentanţi ai subdiviziunilor aparatului central al Ministerului, iar la necesitate, va atrage în activitatea sa reprezentanţi ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate. Vor fi evaluați indicatori precum - creşterea numărului rezidenţilor, a venitului din vânzări, a volumului exportului produselor sau serviciilor în domeniul IT de către companiile rezidente, asigurarea mecanismelor de atragere, consiliere şi susţinere a companiilor IT noi, creşterea volumului investiţiilor străine şi autohtone în activitatea companiilor rezidente ale parcului, a numărului locurilor de muncă în domeniul IT etc. Îmi pare bine că am ajuns deja și la numirea în funcție a administratorului primului parc virtual. Eu cred foarte mult în acest proiect, a menționat premierul Pavel Filip. Reamintim că potrivit Legii nr.77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, rezidenții parcului vor achita un impozit unic, ce va include impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. Acest impozit este stabilit în mărime de 7% din venitul de vânzări, dar nu mai puţin de 30% din cuantumul salariului mediu pe economie prognozat pentru anul aferent perioadei fiscale a impozitului respectiv.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.