28
05 2018
829

Moldovenii din Letonia vor beneficia de asigurare socială

Moldoveni care muncesc pe teritoriul Letoniei vor beneficia de garanţii de securitate socială. Hotărârea Guvernului RM pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului administrativ dintre Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova (CNAS) şi Agenţia de Asigurări Sociale de Stat a Republicii Letonia privind procedurile de solicitare, transfer şi plată a pensiilor, prestaţiilor şi compensaţiilor în conformitate cu Acordul dintre Republica Moldova şi Republica Letonia în domeniul securităţii sociale şi acordare a împuternicirilor pentru negocierea acestuia a fost publicată în Monitorul Oficial din 25 mai curent. Scopul documentului constă în stabilirea condiţiilor şi procedurilor de colaborare între autorităţile şi instituţiile competente și facilitarea comunicării dintre acestea în vederea schimbului de documente şi informaţii, stabilirii dreptului la prestaţiile de asigurări sociale şi pentru a scuti persoanele în cauză de deplasarea pe teritoriul celuilalt stat doar pentru aceste proceduri. Astfel, persoanele care muncesc sau domiciliază pe teritoriul statelor contractante vor avea dreptul să se adreseze instituţiilor competente să emită, la solicitare, certificatele şi formularele necesare. De asemenea, documentul prevede obligaţia de a plăti contribuţii de asigurări sociale în statul în care sunt asigurate. Totodată, prevederile Aranjamentului generează obligaţia statelor contractante să transfere prestaţiile stabilite în statul de domiciliu a persoanei îndreptăţite. Autoritățile consideră că în acest mod vor motiva persoanele să activeze în sectorul formal, pentru ca la apariţia riscurilor sociale asigurate să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale corespunzătoare. Totodată, prevederile Aranjamentului creează condiţii favorabile pentru ca migranţii din Republica Moldova să revină în ţară, deoarece, la atingerea vârstei de pensionare, vor putea beneficia de drepturile de securitate socială dobândite în Republica Letonia pe teritoriul Republicii Moldova. Prin urmare, Aranjamentul va avea drept consecinţă indirectă reducerea numărului beneficiarilor de ajutor social şi alte prestaţii sociale acordate din bugetul de stat persoanelor neeligibile pentru pensie. Până în prezent țara noastră are încheiate acorduri de securitate socială cu altele 13 state membre ale UE.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.