10
06 2019
834

Monitorul fiscal FISC.MD, nr. 4(52)): sectorul turismului, în prim-plan

În curând va ieși de sub tipar nr. 4(52)) al revistei „monitorul fiscal FISC.md”, care conține informații actuale, veridice și detaliate, așa cum v-am obișnuit. După cum am promis anterior, în nr. 4(52)) continuăm publicarea articolelor cu tematică din sectorul turismului. În actuala ediție, într-un compartiment dedicat domeniului, veți avea ocazia să citiți următoarele 3 articole care abordează mai multe aspecte ale activității în sectorul turismului:
 • Formarea și comercializarea pachetelor de servicii de călătorie: unele aspecte fiscale, autor Nicolae Platon
 • Бухгалтерский учет доходов от реализации туристического продукта: некоторые аспекты, autor Natalia Zlatina
 • Servicii turistice – soluții contabile prin prisma standardelor internaționale de contabilitate, elaborate de Veaceslav Ciobanu
Totodată, începând cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achizițiilor publice pe teritoriul tarii, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului, pentru livrarea respectivă, factura fiscală electronică (e-factura). Despre obligația de utilizare a e-facturii la efectuarea livrărilor în cadrul contractelor de achiziții publice veți afla mai multe în rubrica Documente și comentarii. În rubrica Practica fiscală vă propunem următoarele două materiale:
 • Introducerea în circulație a documentului primar cu regim special Aviz de însoțire a mărfii, autori Vadim Tulbu și Inga Catană
 • Ghid cu privire la detașarea salariaților, elaborat de Marina Brihuneț
În rubrica Contabilitate practică, publicăm Particularitățile contabilității în cadrul unui parteneriat public-privat, elaborat de şefa Direcţiei reglementarea contabilității şi auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor, Lidia Foalea, în care veți găsi aspecte generale și aspecte contabile privind înregistrarea contractelor în cadrul parteneriatului-public privat. Tot în această rubrică mai găsiți:
 • Поручительство и независимое личное обеспечение: бухгалтерский аспект, autori Marcela Dima și Natalia Țiriulnicova
 • Modificarea SNC, parte a reformei în domeniul contabilității și raportării financiare, de Natalia Tonu
 • Activitate de construcții în zona economică liberă – aspecte fiscale privind TVA și impozitul pe venit, autor Svetlana Slobodeanu
 • Особенности ликвидации крестьянских (фермерских) хозяйств, elaborat de Ludmila Lapițcaia
În rubrica Consultații juridice, unde, tradițional prezentăm evaluări ale cazurilor fiscale din punct de vedere juridic, informații despre practica judiciară, în această ediție, vă propunem următoarele trei materiale elaborate de șefa Direcției juridice, SFS, Victoria Belous:
 • Modificarea procedurii de emitere a ordonanțelor judecătorești aferent pretențiilor de achitare a restanțelor la impozite;
 • Termenul de prescripție pentru solicitarea achitării mărfurilor livrate în lipsa unui contract încheiat în scris
 • Contractul de locațiune: noi prevederi legislative
De asemenea, în această rubrică mai găsiți:
 • Платежи между резидентами и нерезидентами в рамках коммерческих операций – Ludmila Lapițcaia
 • Condiții noi privind încheierea contractului de fidejusiune – Alina Dadu
 • Termenul contestării actelor executorilor judecătorești – Marin Morcov
În rubrica Expert aveți ocazia să luați cunoștință cu Condiţiile noi de declarare a venitului asigurat pe perioada beneficierii de indemnizaţie pentru îngrijirea copilului, material elaborat de Clara Sorocean În această rubrică vă mai oferim:
 • Aplicarea metodelor de determinare a valori în vamă ,,în baza tranzacției cu mărfuri identice” și ,,în baza tranzacției cu mărfuri similare”, Maria Bârcă
 • Salariul pe oră al muncitorilor-constructori în contextul procedurilor de achiziții publice de lucrări – Iacob Plămădeală
În rubrica Microfon vă oferim materialul intitulat Налогообложение отдельных категорий налогоплательщиков, elaborat de Liliana Agarcova În ediția din iunie venim și cu rubrica Analitică și statistică, în care veți găsi un material amplu despre contribuabilii mari persoane fizice administrați de SFS, elaborat de Andrei Duca și Alexandru Vacarciuc. Încheiem ediția cu rubrica Întrebări și răspunsuri, în care veți găsi o serie de răspunsuri la întrebările parvenite din partea contribuabililor, oferite de Petru Griciuc și Valeriu Severin :
 • Termenul de înregistrare a facturii fiscale în RGEFF
 • Impozitul pe venit în cazul înstrăinării activului pentru care achitarea se face în rate în perioade fiscale diferite
 • Transportarea mărfurilor de la depozit la expoziţie în baza avizului de însoţire a mărfii
 • Impozitul pe venit din plățile efectuate în favoarea titularului de patentă expirată
 • Sancțiunile pentru diminuarea de către contribuabil a impozitului pe venit
 • Răspunderea neplătitorului de TVA pentru neprezentarea situațiilor financiare pentru anul 2018
 • Controlul fiscal și diminuarea impozitului pe venit
Totodată, vă propunem următoarele materiale, autorul cărora este Andrei Nevreanschi:
 • Заполнение первичного документа при поставке услуг резидентом нерезиденту
 • НДС и экспорт товаров из Приднестровья
 • Порядок восстановления утерянной налоговой накладной
 • Ставка НДС на продукцию тарифной позиции 1905 40 900
 • Утеря налоговой накладной покупателем и сохранение права на вычет НДС
 • Возмещение НДС по товарам, приобретаемым из Приднестровья
 • НДС на торговую надбавку к туристическому пакету
 • Проект технической помощи и освобождение от НДС с правом вычета
 • Вклад в натуре в уставный капитал предприятия и НДС
Daniela Gulea este autorul următoarelor articole:
 • Solicitarea restituirii impozitului pe venit achitat în plus
 • Deducerea cheltuielilor aferente pieselor de schimb fără plată: unele aspecte
 • Deducerea cheltuielilor administrative a reprezentanței permanente
 • Obligațiile fiscale aferente donațiilor efectuate între afini
 • Impozitarea donației în cazul în care mărimea acesteia depășește venitul impozabil obținut
În această rubrică vă mai propunem următoarele 2 materiale:
 • Об отсутствии обязательства по взносам обязательного социального и медицинского страхования при предоставлении льготы работодателем работнику, в случае беспроцентного займа – Igor Lazari
 • Taxa pentru amenajarea teritoriului în cazul micșorării statelor de personal – Olga Babanschi
Vă mulțumim pentru fidelitate, loialitate și interesul cu care ne urmăriți și vă promitem și în continuare suportul nostru în implementarea corectă a practicii fiscale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.