Știri

Noi mecanisme de evaluare a impactului asupra mediului

Evaluarea impactului asupra mediului (EIM), evaluarea strategică de mediu (ESM) şi expertiza ecologică sunt mecanisme de asigurare a protecţiei mediului aplicate la etapele iniţiale de planificare a activităţilor/elaborarea unor planuri sau programe.  Sistemul existent de evaluare a EIM prevede elaborarea Documentației EIM de către inițiatorul activității și examinarea acestei documentații de către Agenția de Mediu.
 
Potrivit analizei impactului de reglementare a proiectului de lege ce prevede modificarea unor acte normative (precum Legea nr. 86/2015 privind impactul asupra mediului, Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică, Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu etc.), a fost demonstrat că această abordare nu asigură calitatea documentației, fiind necesară antrenarea în procesul de elaborare a Documentației EIM a experților calificați de mediu, iar în procesul de verificare a documentației – a unei comisii de analiză tehnică.
 
Proiectul prevede că inițiatorul nu va mai purta responsabilitatea pentru elaborarea programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului, această obligație ar urma să fie transmisă Agenției de Mediu. Totodată, se propune extinderea termenului de valabilitate al acordului de mediu de la 4 ani la 6 ani.
 
Proiectul de lege presupune achitarea unei taxe de către iniţiator pentru eliberarea acordului de mediu. Stabilirea cuantumului taxelor pentru coordonarea procesului de evaluare a impactului asupra mediului şi eliberarea acordului de mediu se va realiza de către autoritatea de mediu printr-un document separat, în baza Metodologiei de estimare a costurilor administrative prin aplicarea Modelului Costului Standard aprobată prin HG nr. 307/2016. La momentul de față cadrul normativ nu reglementează încasarea plăţilor pentru serviciile publice acordate de către Agenţia de Mediu pentru coordonarea procesului de evaluare a impactului şi eliberarea acordului de mediu. Totodată, legea actuală privind expertiza ecologică stabileşte taxa de eliberare a avizului expertizei ecologice în sumă de 5000 lei pentru volumul de lucru a unui funcţionar public de la 30 până la maxim 60 de zile calindaristice.
 
În același timp, proiectul prevede crearea unei Comisii tehnice în vederea asigurării calităţii raportului privind evaluarea impactului asupra mediului, care va analiza raportul ţinând cont de concluzia Agenţiei de Mediu, respectarea conţinutului-cadru al raportului și rezultatele audierilor publice, prezentarea alternativelor studiate etc.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Mediului

907 vizualizări

Data publicării:

21 Septembrie /2021 07:58

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

analiză | protectia mediului | impact | proiect de lege

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon