Știri

Noi prevederi în Codul fiscal. Vinieta

La 24 septembrie 2018 vor intra în vigoare noi prevederi ale Codului fiscal (CF), fiind puse în aplicare prin derogare de la art.7 alin. (11) din CF, care indică că orice modificări sau completări ale acestuia şi ale legilor de punere în aplicare a titlurilor CF intră în vigoare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării legii de modificare sau de completare în MO al RM. Legea nr.190 pentru modificarea unor acte legislative din 27 iulie curent a fost publicată vineri, 24 august 2018, în MO nr. 321-332. Art. II al acesteia include modificările și completările aplicate în CF și țin de modul de calculare şi de achitare a vinietei, perioada şi termenele de valabilitate a acesteia, dar și stabilesc cuantumul taxei respective. Astfel, modificările prevăd că misiunile diplomatice, oficiile consulare şi personalul acestora, în cazul autovehiculelor clasificate la poziția tarifară 8703 şi remorcilor atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716, nu vor fi subiecți ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor RM. Pentru celelalte autovehicule neînmatriculate în RM și depistate fără vinietă și se va constata că perioada de valabilitate a vinietei a fost depășită, organele abilitate cu funcție de control în transport rutier vor întocmi un proces-verbal de constatare a lipsei dovezii achitării vinietei sau privind depășirea perioadei de valabilitate a acesteia, cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de Codul contravențional. În aceste condiții Poliția de Frontieră nu va permite ieșirea din țară a mijloacelor de transport respective până nu se va prezenta dovada de achitare a vinietei pentru toată perioada aflării în Moldova, precum și a amenzii aplicate. Dacă actuala redacție a CF prevede excepții la achitarea vinietei (nu se achită taxa specificată în cazul depășirii termenului de ședere peste 24 ore pentru autovehiculele tranzit ce s-au reținut pe teritoriul Moldovei din cauze obiective cum ar fi boala șoferului, condiții nefavorabile pentru circulația rutieră, calamități naturale sau tehnogene, accidente rutiere, cu confirmarea documentară a caracterul obiectiv al reținerii), din 24 septembrie curent acestea nu vor mai fi aplicate. Totodată, CF este completat cu un articol nou, 3471, ce prevede expres termenul pentru care poate fi oferită vinieta - o zi, 7 zile, 15 zile, 30 de zile, 90 de zile, 180 de zile şi 12 luni. Termenul de valabilitate al acesteia începe cu orele 00.00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa. În cazurile în care vinieta este solicitată pe parcursul zilei în curs, valabilitatea ei începe de la ora eliberării confirmării care atestă plata taxei şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa. Altă modificare prevede că Ministerul Economiei și Infrastructurii va informa doar Poliția de Frontieră despre statele în care se percep taxe pentru folosirea drumurilor contrar acordurilor încheiate, în prezent informația fiind expediată și Serviciului Vamal. Modificările mai prevăd abrogarea anexei 21 la titlul IX „Taxele rutiere” (Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta)) cu includerea acesteia în anexa 2, care are un conținut nou. Astfel, anexa dată reglementează taxele și termenul vinietei pentru autovehiculele clasificate la poziția tarifară 8703 și remorcile atașate la acestea, cu termen până la 180 de zile și termen ce depășește această perioadă ( în ultimul caz, taxa constituie 180 de euro și se achită pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile, inclusiv perioadele incomplete ce urmează după primele 180 de zile); în funcție de capacitatea autobuzelor, taxa vinietei se va calcula de la 6 euro pentru o zi în cazul numărului de pasageri ce nu depășește 24 de locuri până la 560 euro pentru 12 luni la autobuzele cu numărul de călători ce depășește 25 de persoane. În cazul camioanelor cu sau fără remorcă, tractoare rutiere cu sau fără semiremorcă (a căror sarcină masică pe axă nu depășește limitele admise), vinieta se va achita ținând cont de masă totală a unității de transport. Cele cu masa de până la 3,5 tone inclusiv vor achita de la 5 euro pe zi până la 400 euro pentru 12 luni. Dacă masa constituie de la 3,5 la 10 tone, taxa va constitui de la 8 euro la 640 euro, mașinile cu masa cuprinsă între 10 și 40 tone inclusiv vor achita de la 11 euro pentru o zi până la 1120 euro pentru un an. Documentul mai indică că vinieta se achită la punctele desemnate de MEI, în numerar sau prin virament, în lei moldovenești sau în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil în ziua efectuării plății. Sumele încasate se varsă la bugetul de stat în aceeași zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare. Totodată, subiecții impunerii sunt obligați să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei pe întreaga perioadă de aflare a unității de transport pe teritoriul vamal al RM.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

8279 vizualizări

Data publicării:

29 August /2018 07:35

Catalogul tematic

Noutăți | Legislație fiscală

Etichete:

Vinieta | taxa pentru folisirea drumurilor | Codul fiscal | ambasada

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon