25
06 2021
192

Noi prevederi în Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale BPN

Administratorii de venit prezintă Ministerului Finanțelor informația privind restanțele la plățile pe care le administrează lunar către data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune și anual până la data de 25 februarie a anului următor anului de gestiune.
 
Ministerul Finanțelor a aprobat modificări și completări în Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin Ordinul nr.215/2015 al ministrului Finanțelor. Cu prevederea citată supra este suplinit capitolul III („Managementul încasărilor la bugetele componente ale bugetului public naţional”).

 

Încă o modificare care prevede că autoritățile publice centrale/locale, la negocierea acordurilor de finanțare pentru acordarea asistenței financiare nerambursabile, în cadrul căreia sunt prevăzute achitări directe de către donator/finanțator pentru lucrările, serviciile sau bunurile procurare, vor include prevederi ce țin de obligativitatea donatorului/finanțatorului de a informa beneficiarul despre fiecare achitare efectivă este inclusă în capitolul IV al Normelor („Managementul plăților din bugetele componente ale bugetului public naţional”, subpct.4.4.2).

 

Menționăm și faptul că, până în momentul de față, Normele stabileau că autorităţile/instituţiile bugetare care se deservesc în bănci comerciale în interiorul ţării prezintă Ministerului Finanţelor sau introduc în SIGFP raportul menţionat1 în pct. 4.4.4 în termen de trei zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei de raportare. Modificările publicate astăzi, 25 iunie, prevăd că respectivul raport va fi prezentat trezoreriei regionale deservente raportul menționat2 în pct. 4.5.3 (acesta, de asemenea, este expus în redacție nouă).

 

Textul integral al Ordinului nr.57/2021 al Ministerului Finanțelor poate fi consultat în MO nr. 153-157 (7863-7867).

______________________________________

1 4.4.4 Comisioanele aferente serviciilor bancare la deservirea conturilor destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe se achită din contul bugetului de stat, pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor sau autorităţile administraţiei publice locale cu BNM sau cu banca comercială deserventă, sau din contul proiectului (conform prevederilor acordului).

 

24.5.3 (modificat) Operaţiunile de casă efectuate în afara sistemului trezorerial (ambasadele, reprezentanţele, Unităţile de Implementare a Proiectelor finanţate din surse externe, Proiectelor finanţate din surse externe ale autorităţilor publice) se includ în executarea de casă a bugetului respectiv prin prezentarea lunară a Raportului privind executarea bugetului în afara sistemului trezorerial (Forma FD-040), care este introdus în SIGFP. Rapoartele date se prezintă concomitent și autorităților publice ierarhic superioare.

Datele introduse în SIGFP sunt verificate la limitele de alocaţii ale bugetului respectiv, iar în cazul în care se depistează depăşiri ale acestor limite, datele din raport nu vor putea fi acceptate de SIGFP până când instituţia bugetară nu va introduce modificări la limitele de alocaţii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.