09
01 2019
1440

Notarii vor prezenta informaţii despre activele înstrăinate de persoanele fizice

Conform art. 92 alin. (9) Cod fiscal, notarii publici prezintă Serviciului Fiscal de Stat, în modul stabilit de autoritatea fiscală, informaţia privind determinarea obligaţiilor fiscale ce ţin de înstrăinarea activelor de către persoane fizice. Articolul menţionat nu stabileşte nici un plafon de la care notarii urmează să raporteze la SFS informaţia despre activele înstrăinate. Prin urmare, pentru executarea prevederilor art. 92 alin. (9) CF, notarii urmează să prezinte date despre oricare tranzacţie de înstrăinare a activelor de către persoanele fizice, indiferent de valoarea acestor tranzacţii. Este de menţionat că articolul în cauză nu specifică expres că informaţia va fi prezentată doar de către persoanele fizice care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova. Astfel, informaţia despre activele înstrăinate de persoanele fizice urmează să fie prezentată de notari chiar dacă persoana fizică este nerezidentă sau apatridă. Modul, structura și termenele de prezentare a informației este stabilit de SFS prin Ordinul nr.427 din 21 august 2018 „Cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art.92 și 22611 din Codul fiscal”. Prima perioadă de raportare conform Ordinului este informația aferentă anului 2018, iar darea de seamă urmează a fi prezentată fiscului până la data de 25 februarie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.