16
11 2018
954

Notarii vor putea desface căsătoriile

Desfacerea căsătoriilor cu acordul soților va putea fi făcută și de notari. Parlamentul a votat ieri în lectură finală proiectul de lege elaborat în scopul asigurării reglementării procedurii notariale în vederea adaptării la noile reglementări în materie civilă, precum și dezvoltarea domeniului procedurii notariale. Autorii consideră că instituirea procedurii desfacerii căsătoriei de către notar va diminua sarcina asupra instanțelor de judecată și ale organelor de stare civilă. Acest fapt va duce la creșterea calității actului justiției, în rezultatul diminuării ponderii acțiunilor în instanțe, dar și diminuarea cheltuielilor suportate de persoanele care se adresează prin intermediul procedurii notariale necontencioase. Prin acest proiect se instituie și alte competențe lărgite ale notarului prin atribuirea unor noi funcții de autentificare a înscrisurilor și legalizare a copiilor de pe înscrisuri, îndeplinire a acțiunilor notariale legate de publicitatea imobiliară, ca, de exemplu, efectuarea înregistrărilor și mențiunilor referitoare la rezervarea înstrăinării, ce vor fi exercitate prin intermediul Registrului bunurilor imobile. De asemenea, la cerere, notarul va înregistra în Registrul garanțiilor reale mobile gajul bunurilor, radierea gajului, preavizul de exercitare a dreptului de gaj, leasingul financiar și alte drepturi de garanție asupra bunurilor mobile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.