15
01 2020
1416

O nouă categorie de plătitori la BASS

Casa Națională de Asigurări Sociale organizează evidenţa persoanelor fizice care exercită activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură în calitate de plătitorii de contribuţii la BASS. Autoritatea constată că, prin Legea nr. 171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative au fost operate modificări în pct.1.7 din anexa nr.1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi a fost inclusă o nouă categorie de plătitori şi asiguraţi – persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal, activitatea acestora fiind reglementată de cap.103 cu care a fost completat Codul fiscal. Totodată, categoria dată de plătitori urmează să achite contribuţia de asigurare obligatorie de asigurare socială în mărimea taxei fixe stabilite anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru anul 2020, aceasta va constitui suma de 10740 lei (sau în părți egale, lunar, câte 895 lei). Concomitent, prin modificarea efectuată la art. 5 alin. (1) lit. b) al Legii nr.489, noua categorie de plătitori, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, sunt obligate de a prezenta o dată pe an, până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune, Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN). Ținând cont de operarea modificărilor prenotate, precum şi în scopul actualizării Registrului de evidenţă a plătitorilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale a efectuat modificări şi completări la Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat aprobate prin ordinul nr. 4-A din 11 ianuarie 2020. Documentul este disponibil aici (Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (modificat şi completat prin Ordinul CNAS nr. 4-A din 11.01.2020).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.