Știri

O nouă formulă de finanţare a învăţământului superior

O nouă metodologie de finanțare a învățământului superior public a fost pusă în discuţie în cadrul ședinței grupului de lucru al Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru şi prevede posibilitatea finanțării universităților în funcție de programe de studii. Noua metodologie este elaborată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și, după cum au menționat reprezentanții ministerului, această formulă de finanțare este o premieră pentru țara noastră. Astfel, alocarea mijloacelor financiare va avea la bază 3 componente: 1. Finanțarea de bază (FB) pentru predare și învățare, care depinde de numărul de studenți finanțați din bugetul de stat. Finanțarea de bază include cheltuieli pentru salarizarea personalului implicat în predare, salarizarea personalului auxiliar, contribuțiile pentru asigurări sociale și medicale obligatorii, achiziționarea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor necesare pentru asigurarea desfășurării procesului educațional, procurări de mijloace fixe în scopuri educaționale și de cercetări științifice. 2. Finanțarea de performanță (FP) pentru dezvoltarea și stimularea excelenței în instituțiile de învățământ superior publice. Finanțarea de performanță presupune formarea bugetului respectiv, care se bazează pe un set de indicatori de performanță, ce se vor referi la patru direcții distincte: procesul de predare-învățare, cercetare științifică, internaționalizare, orientare socială. Indicatorii de performanță și metodologia de calculare a acestora vor fi concretizaţi pentru fiecare an. 3. Fondul de rezervă (FR), care reprezintă suma alocată pentru finanțarea situațiilor speciale, care nu pot fi integrate în formula de finanțare. Acest fond rămâne la dispoziția Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și ministerelor de resort. Aceste finanțe vor fi acordate în funcție de programele de studii, care sunt divizate pe 6 domenii, cărora li se va aplica un coeficient de ajustare: • Domeniul nr.1 (Științe umaniste, Științe sociale și comportamentale, Filologie (cu excepția specialităților Limbi străine și Traducere și interpretare), Jurnalism și informare (cu excepția specialităților Jurnalism și procese mediatice); Activitatea editorială), Științe administrative, Științe economice, Drept, Servicii publice, Științe ale educației (cu excepția specialităților: Chimie, Biologie, Fizică, Astronomie, Informatică, Muzică, Dans, Arte plastice, Educație Tehnologică) – coeficientul 1 • Domeniul nr.2 (Științe chimice, Științe biologice, Științe ale mediului, Științe fizice, Matematică și statistică,Științe ale educației la specialitățile: Chimie, Biologie, Fizică, Astronomie, Informatică) – coeficientul 1,65 • Domeniul nr.3 (Inginerie și activități inginerești, Tehnologii ale informației și comunicațiilor, Tehnologii de fabricare și prelucrare, Arhitectură și construcții (specialitățile din domeniul de formare profesională Construcții și inginerie civilă), Jurnalism și informare (cu specialitatea Activitatea editorială), Filologie (cu specialitățile Limbi străine, Traducere și interpretare), Științe agricole, Silvicultură, Științe ale sportului, Științe ale educației (cu specialitățile Muzică, Dans, Arte plastice, Educație Tehnologică) – coeficientul 1,75 • Domeniul nr. 4 (Sănătate (cu excepția specialității Stomatologie), Arhitectură și construcții (cu specialitățile din domeniul de formare profesională Arhitectură și dezvoltare teritorială); Medicină veterinară) – coeficientul 2,50 • Domeniul nr.5 (Arte (cu excepția specialităților Canto academic, Actorie, Regie, Scenografie, Coregrafie,Regie film și TV, Imagine film și TV), Sănătate (cu specialitatea Stomatologie) - coeficientul 4 • Domeniul nr. 6 Arte (cu specialitățile Canto academic, Actorie, Regie, Scenografie, Coregrafie, Regie film și TV, Imagine film și TV), Jurnalism și informare (cu specialitatea Jurnalism și procese mediatice) – coeficientul 6. Alocațiile pentru finanțarea de bază și finanțarea de performanță vor fi considerate venituri proprii și vor fi utilizate de instituții în condițiile autonomiei universitare, în scopul realizării obiectivelor educaționale şi de cercetării științifice universitare. Metodologia va fi pilotată pe parcursul anului 2019. Proiectul hotărârii cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a învățământului superior public este propus spre consultare, iar sugestiile și opiniile asupra acestui proiect pot fi prezentate până la 21 mai curent. Aceeași bucată de pâine, dar împărțită altfel celor care o consumă Mediul academic a salutat conceptul metodologiei, dar a venit cu un șir de propuneri de îmbunătățire. În primul rând, ei au solicitat ca utilizarea Fondului de rezervă să fie mai explicită, deoarece termenul „situații neprevăzute” este incert și poate crea multe interpretări, propunând ca una din utilităţile fondului să fie cofinanțarea proiectelor de cercetare și educație. În același timp, reprezentanții mediului academic și-au exprimat îngrijorarea că aplicarea acestei metodologii ar putea crea inechitatea socială între profesorii care lucrează în condiții similare. De asemenea, ei s-au referit și la o discrepanță mare între coeficienții primelor domenii – 1 și 1,65. Publicațiile și ratingul internațional Reprezentanții Centrului Analitic „Expert-Grup” au menționat că la componenta finanțarea de performanță ar trebui luați în calcul factori care, într-adevăr, ar demonstra performanța instituției: publicațiile profesorilor și studenților în revistele de profil, ratingul din topurile internaționale, numărul de contracte încheiate cu sectorul public și privat, numărul de brevete etc. Specialități noi În cadrul ședinței a fost discutată și Hotărârea Guvernului cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe specialități și domenii generale de studii în instituțiile de învățământ superior pentru anul de studii 2018-2019. Potrivit reprezentanților ministerului Educației, Culturii și Cercetării, la elaborarea proiectului s-a ținut cont de necesitățile pieței de muncă, constatate în urma analizei prognozei pieţei pe anul 2018, elaborate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, propunerile ministerelor de resort și instituțiilor de învățământ superior din subordine, rezultatele admiterii la studii în anul de studii 2017-2018, precum și de propunerile Curții de Conturi privind performanța instrumentelor guvernamentale îndreptate la modernizarea serviciilor în cadrul sistemului educațional. Astfel, la profilul Inginerie și activități inginerești se propun specialități noi – Comunicații radio și televiziune, Mașini și mecanisme pentru construcții, Ingineria designului de produs și Ingineria prelucrării lemnului. De asemenea, se propune completarea cu specialități noi și a domeniului Arte: Imagine film și TV, Dramaturgie şi scenaristică, Restaurarea și conservarea operelor de artă. În domeniul sănătății este diminuat semnificativ numărul de locuri bugetare la specialitatea Medicină preventive – de la 45 la 15 din cauza fuzionării mai multor instituții în care se solicitau specialiști în medicina preventivă, însă a fost inițiată o specialitate nouă – Asistentă medicala generală, care, la moment, este în proces de evaluare externă de către Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Învățământul Profesional pentru obținerea autorizării de funcționare provizorie. Va fi pus la dispoziție un program nou de studii și pentru absolvenții care vor alege domeniul sportului – Organizarea și dirijarea sportului. Potrivit datelor, în anul 2018 vom avea 11569 absolvenți ai instituţiilor de învăţământ superior, cu circa 800 mai mulți decât în anul 2017.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

2229 vizualizări

Data publicării:

10 Mai /2018 14:30

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

învatamint superior | Proiect | finantare bugetara | performante | Consiliul Economic

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon