12
03 2021
622

Obligația de înregistrare ca plătitor TVA a întreprinderii reorganizate

În cazul reorganizării prin contopire, absorbție, dezmembrare sau transformare, conducătorii noilor persoane juridice vor depune la Serviciul Fiscal de Stat înștiințarea privind reorganizarea agentului economic în vederea atribuirii statutului de plătitor de TVA în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării de stat a noii persoane juridice sau înregistrării modificărilor în actele de constituire.
 
Autoritatea fiscală a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul modificărilor și completărilor în Ordinul nr.392/2015 al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA. Acesta va fi completat cu formularul Înștiințării privind reorganizarea agentului economic în vederea atribuirii statutului de plătitor de TVA, care este prezentat în anexa la proiect.

 

Amintim, prin Legea nr.257/2020 art.112 din Codul fiscal a fost suplinit cu prevederi ce stabilesc că subiectul căruia, în cadrul reorganizării prin fuziune, dezmembrare sau transformare, i-au fost transmise drepturi şi/sau obligaţii de către întreprinderea reorganizată deţinătoare a statutului de plătitor de TVA se consideră înregistrat în calitate de subiect impozabil de la data înregistrării de stat a noilor persoane juridice, cu excepţia cazului de reorganizare prin absorbţie, pentru care data înregistrării în calitate de subiect al impunerii cu TVA este data înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice absorbante.

 

Subiecţii sunt obligaţi să înştiinţeze oficial despre reorganizare SFS în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării de stat a noilor persoane juridice, cu excepţia reorganizării prin absorbţie, pentru care termenul de 5 zile lucrătoare începe să curgă de la data înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice absorbante.

 

Modificările operate în Ordinul nr. 392/2015 vor fi puse în aplicare la data publicării în MO.

 

Recomandăm să examinați și articolul Aspecte fiscale aferent reorganizării prin absorbție.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.