Știri

Operatorul pieței poate să solicite ANRE actualizarea tarifului reglementat

În Monitorul Oficial din 29 noiembrie curent Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat Hotărârea nr. 395/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifului reglementat pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice. Conform documentului, mecanismul aplicat la determinarea tarifului se bazează pe următoarele principii: • asigurarea fiabilității financiare a operatorului pieței; • separarea contabilă a activității de operare a pieței energiei electrice de alte activități desfășurate de operatorul pieței; • acoperirea costurilor de operare minime justificate necesare pentru desfășurarea normală a activității operatorului pieței, cu utilizarea eficientă a capacităților de producție; • transparență în procesul de reglementare a tarifului. Astfel, tariful reglementat în anul „n”, ce urmează a fi achitat de către toți participanții la piață care au efectuat tranzacții de vânzare-cumpărare a energiei electrice în anul respectiv pe cel puțin una din piețele organizate de energie electrică, care sunt gestionate de operatorul pieței, se determină reieșind din venitul ce trebuie să fie obținut de către operator pentru organizarea și gestionarea pieței și din cantitatea energiei electrice tranzacționate pe piețele respective. Potrivit documentului, tariful reglementat pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice se determină anual de către operatorul pieței și se aprobă de către Agenție, potrivit termenelor și condițiilor stabilite în Regulamentul privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate. Totodată, operatorul pieței este în drept să solicite Agenției actualizarea tarifului în decursul anului, dacă există factori obiectivi ce nu pot fi controlați de acesta (modificarea cantităților prognozate de producere), care justifică o astfel de actualizare și care duc la o deviere mai mare de 5,0 % din costurile de operare a pieței în baza cărora a fost calculat tariful reglementat în vigoare. În acest caz, operatorul pieței prezintă Agenției o analiză a factorilor de influență și a devierilor dintre datele aplicate la calcularea tarifului și cele real înregistrate. Agenția, în aceste cazuri, ajustează tariful în funcție de nivelul de influență a factorilor obiectivi. Totodată, în cazul în care, în perioada de aplicare Metodologiei se adoptă acte normative ce influențează nivelul cheltuielilor de operare a pieței energiei electrice, aceste modificări vor fi luate în considerare de către Agenție la ajustarea ulterioară a tarifului.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (ANRE)

1080 vizualizări

Data publicării:

03 Decembrie /2019 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

energia electrică | tarif reglementat | ANRE | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon