22
10 2020
520

Pachetul de legi privind digitizarea: registrul bunurilor imobile și achizițiile publice

Extrasul din registrul bunurilor imobile şi certificatul privind înscrierile în registrul bunurilor imobile ar putea fi eliberate sub formă de document electronic, iar la cererea solicitantului se va elibera și un exemplar pe hârtie. Prevederea poate fi inclusă în Legea cadastrului bunurilor imobile  și se regăsește în pachetul de legi privind digitizarea economiei naționale. 

Astfel, în dosarul cadastral electronic vor fi incluse copiile scanate ale documentelor, a căror autenticitate este confirmată prin semnătura electronică aplicată de registrator. Dacă cererea și documentele anexate se prezintă prin mijloace electronice de comunicare, registratorul, până la efectuarea înregistrărilor, poate solicita prezentarea actelor originale, dacă este necesară verificarea autenticității și doar dacă această verificare nu poate fi realizată în alt mod.

 

Autorii proiectului vin cu unele completări și la Legea privind achizițiile publice. În acest sens, se propune ca dosarul achiziției publice să fie întocmit, în mod prioritar, în format electronic, iar copiile electronice ale documentelor depuse inițial pe suport de hârtie să fie autentificate cu semnătura electronică a reprezentantului autorității contractante.

 

La prezentarea ofertei prin mijloacele electronice de comunicare, operatorul economic va include și va transmite documentele sau copiile în format electronic ale documentelor existente pe hârtie, fără aplicarea semnăturii electronice, în măsura în care actele normative nu stabilesc altfel. Ulterior, la solicitarea autorității contractante, operatorul ar putea fi obligat să prezinte originalul documentelor respective.

 

În același timp, se propune completarea legii cu prevederi ce stabilesc obligația de a acorda accesul la SIA Registrul de stat al achizițiilor publice (RSAP), prin semnarea acordurilor corespunzătoare prioritar în format electronic, odată ce s-a constatat că, în practică, operatorii trebuie să se deplaseze la Chișinău pentru a semna în mod obligatoriu pe hârtie contractul de acces.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.