01
08 2019
803

Parlamentul a votat modificarea BASS și a FAOAM

În ultima ședință plenară din sesiunea de primăvară, Parlamentul a adoptat în prima și a doua lectură modificări la Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019, precum și la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. Astfel, BASS în 2019 va fi format din venituri în sumă de 21 869 879,9 mii lei, în creștere cu 137107,8 mii lei. La capitolul contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, veniturile se majorează cu 813560,9 mii lei și vor constitui 13583600,0 mii lei. Totodată, transferurile primite de la bugetul de stat în BASS se reduc cu 722253,1 mii lei. Cheltuielile BASS se vor majora cu 154121,7 mii lei și vor fi în sumă de 21 886 893,8 mii lei. După cum a menționat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ala Nemerenco, cheltuielile de personal se majorează cu 32685,2 mii lei, modificarea fiind generată de implementarea începând cu 1 decembrie 2018 a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. De asemenea, se majorează cheltuielile pentru prestațiile sociale cu 79258,2 mii lei, majorarea fiind generată de modificarea modului de determinare a coeficientului indexării, conform modificărilor operate în Legea privind sistemul public de pensii. BASS se estimează cu un deficit în sumă de 17013,9 mii lei. În același timp, în urma rectificărilor operate, veniturile FAOAM în 2019 vor constitui 7 709 848,3 mii lei, fiind majorate cu 383 818,3 mii lei. Cheltuielile vor crește cu 183 818,3 mii lei și vor ajunge la 7 709 848,3 mii lei. În nota documentului se menționează că majorarea veniturilor rezultă din creșterea cu 380 000,0 mii lei a veniturilor din primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, în formă de contribuție procentuală la salariu și alte recompense, creșterea cu 12 000,0 mii lei a veniturilor din primele de asigurare achitate de persoanele fizice, majorarea cu 9500,0 mii lei a veniturilor din impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor IT și diminuarea veniturilor cu 17 681,7 mii lei din contul transferurilor de stat pentru realizarea programului „Modernizarea sectorului sănătății”. Reamintim că în ședința din 31 iulie deputații au votat în prima lectură și proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.