Știri

Patentarii vor primi ajutor unic de șomaj

Titularilor patentei de întreprinzător, persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente și celor ce desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal, care desfăşoară activităţi în domeniul comerțului și/sau al prestării de servicii în pieţele și centrele comerciale care și-au sistat activitatea în perioada 16 mai – 30 iunie 2020, li se acordă lunar ajutor de şomaj unic în cuantum de 2775 de lei, proporțional zilelor de sistare în perioada respectivă, cu condiţia că în luna aprilie 2020 nu au realizat venit asigurat. Legea nr.69 din 21 mai curent este publicată în MO și a intrat în vigoare pe data de 26 mai 2020. Aceasta prevede că ajutorul de şomaj unic este stabilit de către Casa Naţională de Asigurări Sociale în baza informației ce vizează deținătorii de patente de întreprinzător valabile la data declarării stării de urgenţă și persoanele fizice enumerate supra. Datele necesare vor fi oferite CNAS de Serviciului Fiscal de Stat până la data de 5 a lunii următoare lunii pentru care se achită ajutorul de șomaj unic prin conexiuni intersistemice securizate. Ajutorul de şomaj unic va fi plătit de către CNAS prin intermediul prestatorilor de servicii de plată de pe teritoriul țării, iar în cazul în care beneficiarul nu a desemnat banca comercială, plata ajutorului va fi transferă la oficiul poştal. Prestația respectivă poate fi ridicată de beneficiari până la 31 iulie 2020. Amintim că, până la momentul actual, de ajutorul unic de șomaj au beneficiat deja peste 10,5 mii de patentari și persoane fizice - întreprinzători ce și-au sistat activitatea. Mijloacele financiare necesare sunt achitate din bugetul de stat.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

982 vizualizări

Data publicării:

27 Mai /2020 07:59

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon