22
08 2017
1247

Penalizări pentru virarea cu întârziere a defalcărilor la elaborarea documentelor normative în construcții

Conform art. 37 alin. (2) din Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (MO, 1996, nr.25, art.259), investitorii sau proprietarii construcţiilor, indiferent de tipul de proprietate, participă la crearea mijloacelor pentru elaborarea documentelor normative în construcţii prin virarea la bugetul de stat a defalcărilor în mărime de 0,5% din volumul investiţiilor în capitalul fix pentru obiectivele care nu sunt finanţate din bugetul public naţional, dar nu mai mult de 50 de mii lei la un obiect. Calculul şi virarea sumelor respective se fac eşalonat, concomitent cu plata lucrărilor executate, prin intermediul organului central de specialitate. În art. 37 alin. (3) al aceleeaşi Legi este stabilit că pentru virarea cu întârziere a defalcărilor specificate la alin.(2) se aplică sancţiunile şi penalităţile prevăzute de legislaţia fiscală, pe când Codul fiscal stabileşte doar penalităţi pentru neachitarea impozitelor şi taxelor, fără să stabilească penalităţi pentru neachitarea în termen a altor plăţi. În scopul înlăturării acestor omiteri din legislaţie, a fost aprobată şi publicată în MO nr. 301-315 din 18 august 2017 Legea nr.178 din 21 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care s-a aprobat modificări la art. 37 alin. (3) din Legea nr.721-XIII din 02.02. 1996 privind calitatea în construcţii. Conform modificărilor operate, pentru virarea cu întârziere a mijloacelor pentru elaborarea documentelor normative în construcții, persoanele indicate la alin.(2) calculează și achită la bugetul de stat o majorare de întârziere (penalitate) determinată în modul stabilit de Codul fiscal. Astfel, modificările propuse au înlăturat lacună juridică generată de faptul că Legea nr.721 făcea trimitere la penalitatea prevăzută de legislaţia fiscală, fără ca în Codul fiscal să fie stabilită o asemenea penalitate. Prin urmare, începând cu 18 august 2017, pentru virarea cu întârziere a mijloacelor financiare pentru elaborarea documentelor normative în construcții se va calcula și achita la bugetul de stat majorare de întârziere (penalitate) similară celei pentru neplata în termen a impozitelor și taxelor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.