Știri

Performanțele pieței financiare nebancare

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) comunică că profitul net al instituțiilor de creditare nebancare din Republica Moldova în anul precedent a constituit 689,3 mil. lei, majorându-se cu 29,2% față de anul 2017, când profitul a atins cifra de 533,36 mil. lei. Clasamentul este condus de Easy Credit cu 173,37 mil. lei și Iute Credit cu 136,76 mil. lei, cee ace constituie 45% din profitul net obținut de organizațiile non-bancare. Conform datelor prezentate de CNPF, din totalul celor 176 de organizații de microfinanțare 50 au suportat pierderi în anul 2018, cele mai mari fiind înregistrate de Credits 2 (-7,7 mil. lei), Credit-Profit (-4,3 mil. lei) și Credit Nobil (-3,3 mil. lei). Activele instituțiilor de creditare nebancară în anul 2018 au depășit 7,81 mld. lei, sporind comparativ cu anul 2017 cu 43,8%. La acest compartiment liderii sunt Microinvest cu costul activelor de circa 1,24 mld. lei și Easy Credit cu 790,3 mil. lei, ceea ce constituie peste 25% din totalul activelor din sistem. Lista este continuată de Iute Credit cu active de 551,5 mil. lei, Express Leasing & Microcredit cu 492,4 mil. lei; BT Leasing, activele căruia depășesc 449 mil. lei. Capitalul propriu al organizațiilor de creditare nebancară a sporit până la 2,51 mld. lei, ceea ce este cu 27,4% mai mult comparativ cu anul 2017. Circa 20% din această sumă aparține Easy Credit (497,97 mil. lei). Prime Capital deține 235,7 mil. lei, iar Express Leasing & Microcredit - 223,6 mil. lei. Totodată, anul trecut organizațiile de creditare nebancară au atras sub formă de împrumuturi și credite acordate de donatorii externi peste 4,57 mld. lei, cu 42,8% mai mult față de 2017 (3,2 mld. lei), pe primul loc plasându-se Microinvest, care a obținut 999,1 mil. lei (22% din suma totală). BT Leasing a atras circa 383,1 mil. lei, iar Iute Credit - 313,7 mil. lei. Amintim că în anul 2018 Parlamentul a aprobat Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018-2022 şi Planul de acțiuni aferent implementării acesteia. Documentul cuprinde peste 60 de măsuri, care derivă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin Acordul de Asociere cu UE. Strategia este axată pe patru direcții: 1. Elaborarea și punerea în aplicare a cadrului de reglementare comprehensiv cu transpunerea prevederilor legislației comunitare, ceea ce va permite participanților pieței și investitorilor să profite de avantajele pieței unice europene; 2. Creșterea eficacității supravegherii prin trecerea la supravegherea activității entităților în baza prevenirii și gestiunii riscurilor; 3. Sporirea nivelului culturii financiare a populației privind serviciile și instrumentele pieţei financiare nebancare și creșterea încrederii consumatorului, asigurând protecția acestuia; 4. Dezvoltarea și consolidarea capacităților instituționale și operaționale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru a asigura o guvernare bazată pe performanță.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1191 vizualizări

Data publicării:

19 Aprilie /2019 11:01

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

sectorul nebancar | microfinantare | CNPF | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon