Știri

Peste 5 ani cifra de afaceri din domeniu IT va atinge nivelul de $ 500 mil

Autoritățile își propun ca până în anul 2023 cifra de de afaceri a companiilor din sectorul TI să crească până la $ 500 mil. Obiectivul se regăsește în Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023, care a fost aprobată ieri de cabinetul de miniștri. De asemenea, până în anul 2023 se preconizează sporirea numărului companiilor TI mici și mijlocii până la 1000 și crearea a minimum 50 mii m2 infrastructură fizică pentru antreprenoriat IT. Totodată, documentul prevede prezența a cinci centre de inovație în domeniul TI și creșterea investițiilor publice și private în domeniu cu circa $ 250 mil. în următorii 5 ani. Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, obiectivul general al strategiei este dezvoltarea condițiilor pentru sporirea competitivității, diversificarea industriei TI, stimularea startup-urilor și orientarea acesteia spre inovare digitală în toate sectoarele economiei. Un alt obiectiv specific este sporirea numărului companiilor care aplică inovații digitale pentru eficientizarea business proceselor și simplificarea administrării afacerilor și crearea fondurilor de accelerare și investiții în inovații. În același timp, până la finele anului 2023 se planifică creșterea numărului de persoane care aleg o carieră TI și activează în acest domeniu cu cel puțin 25%, precum și atingerea unei rate de angajabilitate a absolvenților TI de cel puțin 50% și a gradului de retenție a specialiștilor TI în industrie. Totodată, se va pune accentul pe instruirea pe parcursul vieții a specialiștilor TI și certificarea a cel puțin 2000 specialiști TI anual. Extinderea piețelor de export pentru produsele și serviciile TI din Moldova, precum şi atragerea investițiilor în industria TI locală, creșterea exporturilor de servicii TI de la $ 80 mil. în 2016 la $ 200 mil. și creșterea prezenței pe piața locală a numărului de companii cu capital străin din sectorul TI sunt alte așteptări ale autorităților. Conform notei informative a proiectului, dezvoltarea sectorului tehnologiei informației şi comunicaţiilor din Republica Moldova a cunoscut o evoluție ascendentă în ultimii ani, devenind un sector de o importanță crescândă pentru economia națională, cu un volum de 7,75 mld. lei în anul 2016. Mai mult, sectorul TIC a avut în ultimii 5 ani contribuții constant pozitive la creșterea PIB-ului. În 2016 acesta a asigurat 7,7% din avansul economic de 4,1% graţie unei creșteri a indicelui volumului fizic al serviciilor prestate cu 4,6% în raport cu anul 2015. Volumul exportului de servicii de informatică și informaționale a crescut în intervalul 2011-2016 cu o rată medie anuală de 10,6% şi a atins valoarea de $ 79 mil. Ponderea acestora în totalul exporturilor de servicii s-a majorat de la 5,6% în 2011 la 8,9% în 2016. Costul estimativ pentru implementarea Strategiei constituie circa 240 mil. lei, care vor fi alocate în mare parte de către parteneri de dezvoltare și includ costurile pentru implementarea acțiunilor, surse atrase de mediul de afaceri, precum și cele în formă de parteneriate, programe și proiecte de investiții sau de asistență tehnică.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Economiei

699 vizualizări

Data publicării:

25 Septembrie /2018 11:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon