Știri

Plata pensiilor militarilor nu va fi condiționată de locul de trai

Curtea Constituțională (CC) a declarat neconstituționale prevederile legislației în vigoare ce stabileau că nu se stabilesc pensii militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare (în continuare –militari), şi nici familiilor acestora care au plecat în străinătate pentru domiciliere permanent, iar prestațiile stabilite acestor persoane înainte de a pleca în străinătate pentru domiciliere permanentă li se plăteau anticipat pe 6 luni, începînd cu luna următoare celei în care beneficiarul a fost scos din evidenţă în localitatea de domiciliu, cu sistarea pensiei pe toată perioada aflării pensionarului peste hotare. Astfel, plata prestației este condiționată de locul de trai al pensionarului.
 

Totodată, Legea  privind sistemul public de asigurări sociale stabilește principiul unicității, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public bazat pe aceleași norme de drept, precum şi principiul egalității, care le asigură tuturor participanților la sistemul public – contribuabili şi beneficiari – un tratament nediscriminatoriu privind drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

 

Astfel, Hotărârea nr.29 din 26 noiembrie exclude tratamentul diferențiat al militarilor pensionari față de alți pensionari ce și-au stabilit domiciliul peste hotarele RM. Amintim, art.36 din Legea privind sistemul public de pensii  prevede că, în cazul în care persoana îndreptăţită beneficiază de pensie în RM şi are domiciliul stabilit peste hotare, aceasta are obligaţia de a transmite CNAS, la fiecare 12 luni, un certificat de viaţă. Totodată, dacă beneficiarul de pensie nu prezintă certificatul de viaţă, plata prestației este suspendată și se reia după prezentarea certificatului.

 

Hotărârea Curții Constituâionale a intrat în vigoare la 26 noiembrie 2020.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

817 vizualizări

Data publicării:

15 Decembrie /2020 08:00

Catalogul tematic

Asigurare socială de stat | Noutăți

Etichete:

militari | pensie | curtea constitutionala | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon