Știri

Politica fiscală și vamală 2021: taxele locale

Proiectul legii ce se referă la politica fiscală și vamală pentru anul viitor prevede plafonarea taxelor locale și reglementarea acestora pe termen mediu (3 ani), cu majorarea anuală în mărimea ratei inflației.
 
 
În nota informativă a documentului este menționat faptul că autonomia locală este unul din principiile de bază ale administrării publice locale, fiind garantată atât de legislația națională, cât și de cea internațională. Totuși, aceasta nu restricționează stabilirea prin lege a unor limite maxime pentru cotele taxelor locale. Atât Constituția Republicii Moldova, cât și Carta Europeană a Autonomiei Locale, prevăd stabilirea cotelor taxelor locale de către autoritățile APL în limitele legii.
 

În acest sens, proiectul de lege prevede aplicarea principiului previzibilității fiscale a taxelor locale, prin stabilirea plafoanelor maxime a acestora pe termen mediu (3 ani), acestea fiind prezentate în proiectul Anexei la Titlul VII al Codului fiscal. 

 

Mărimea maximă a  taxelor locale a fost stabilită reieșind din analiza cotelor actuale adoptate de autoritățile locale, astfel încât să impacteze la minim bugetele APL, dar să asigure previzibilitate în activitatea mediului de afaceri.

 

Prin urmare, dreptul legiuitorului de a stabili unele limite sau de a plafona taxele locale este indicat inclusiv în conținutul raportului explicativ care însoțește Carta Europeană a Autonomiei Locale, unde se explică că legislațiile centrale sau regionale pot fixa limite generale pentru împuternicirile colectivităților locale în materie fiscală, totuși acestea nu trebuie să împiedice funcționarea eficace a responsabilității politice la nivel local.

 

Coroborând analiza practicii internaționale în regiune cu evoluția modalității de stabilire a cuantumului taxelor locale în Republica Moldova pe parcursul ultimilor zece ani, devine evident că statul trebuie să aprecieze limitele „autonomiei locale” în sensul legislației în vigoare pentru a găsi o soluție legislativă care să ofere un echilibru între asigurarea unui nivel optim de venituri autorităților publice locale fără descurajarea antreprenorilor de la dezvoltarea afacerilor în anumite zone prin imprevizibilitatea cuantumului taxelor locale pe termen mediu, existența unor variații mari la nivelul diferitor autorități locale și, modificarea frecventă a acestora.

 

Totodată, în vederea minimizării impactului asupra bugetelor APL, în cazul în care autoritatea publică locală a stabilit pentru anul 2021 cote ale taxelor locale mai mari decât plafoanele stabilite în Codul fiscal până la publicarea prezentului proiectului de lege, atunci aceasta va avea dreptul să aplice cotele respective pentru anul 2021, având obligația de conformare și aplicare a cotelor în limita plafoanelor începând cu anul 2022.

 

Optimizarea taxelor locale

În scopul eficientizării și optimizării sistemul de impozite și taxe în Republica Moldova se propune optimizarea numărului de impozite și taxe, prin eliminarea taxelor cu un randament fiscal scăzut, și anume:

  • taxa pentru parcaj;
  • taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei).

Impactul net bugetar al măsurii propuse va constitui -1,5 mil. lei.

 

În partea ce ține de taxele speciale în vederea fortificării autonomiei locale, se propune extinderea competențelor și responsabilităților autorităților reprezentative și deliberative ale unităților administrativ-teritoriale prin împuternicirea acestora cu dreptul de aprobare și percepere a taxelor aplicate pentru funcționarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice. Prin urmare, pentru APL sunt atribuite instrumente și pârghii suplimentare pentru suplinirea bugetelor locale, astfel, asigurând sustenabilitatea acestora.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1463 vizualizări

Data publicării:

25 Noiembrie /2020 08:01

Domeniu:

Taxele locale | Noutăți

Etichete:

Taxe locale | proiect de lege | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon