03
06 2019
994

Ponderea veniturilor BASS în PIB a atins 10,4%

Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul 2018 a fost executat la venituri în sumă de 19790,3 mil. lei, cu 11,1% mai mult față de anul 2017 şi la cheltuieli – în sumă de 19426,5 mil. lei, cu 10,3% mai mult comparativ cu un an mai devreme și cu un excedent de 363,8 mil. lei. În ședința din 29 mai curent, Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Este de menționat că veniturile și cheltuielile BASS pentru anul trecut au fost precizate în sumă de 19628,8 mil. lei. Ponderea veniturilor totale executate ale BASS în bugetul public național a constituit 34,1%, iar ca pondere în Produsul Intern Brut (PIB)10,4%. Față de anul 2017, ponderea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în BPN s-a majorat cu 0,7%, iar ponderea în PIB – cu 0,4%. Astfel, în structura veniturilor BASS în anul 2018 resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 66,3%, iar transferurile de la bugetul de stat – 33,7%. Contribuţiile de asigurări sociale de stat s-au calculat în sumă de 12974,4 mil. lei sau cu 8,4% mai mult faţă de anul 2017. În același timp, ponderea cheltuielilor totale executate ale BASS în BPN a constituit 32,6%, iar ca pondere în PIB – 10,2%. Față de anul 2017, acestea s-au majorat cu 0,3% și, respective, cu 0,4%. Cheltuielile efective au constituit 19473,6 mil. lei, cu un grad de realizare de 99,2% sau cu 155,9 mil. lei mai puţin faţă de nivelul prevăzut. Cheltuielile destinate prestaţiilor sociale au fost executate în sumă de 19110,4 mil. lei sau la nivel de 99,2%, iar cheltuielile efective au constituit 19151,1 mil. lei, ceea ce reprezintă 99,4% din planul stabilit. Din suma cheltuielilor destinate pentru plata prestaţiilor sociale, cea mai mare parte – 71,6%, revine cheltuielilor pentru plata prestaţiilor de asigurări sociale. Potrivit Raportului, în sistemul de evidenţă al Casei Naţionale de Asigurări Sociale datoriile înregistrate, conform situaţiei din 1 ianuarie 2019, la plata obligaţiilor faţă de BASS constituie suma de 1424232,8 mii lei. Din suma totală a datoriilor, 305559,5 mii lei sunt datorii luate la evidenţă specială în baza deciziilor Serviciului Fiscal de Stat. În Raport se mai menționează că, pe parcursul anului 2018, a avut loc reforme importante în domeniul asigurărilor sociale, pentru care au fost utilizate mijloace financiare din BASS, cum ar fi: efectuarea anticipată a 2 etape de valorizare a venitului asigurat inclus la calcularea pensiilor pentru limită de vârstă şi pensiilor de dizabilitate, includerea unei prestaţii sociale noi – acordarea în luna decembrie a suportului unic în cuantum de 600 lei unor beneficiari de pensii, majorarea, începând cu 1 noiembrie 2018, a cuantumului ajutorului pentru perioada rece a anului de la 315 lei până la 350 lei și majorarea cuantumului alocaţiei lunare pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice de la 100 la 500 lei. Hotărârea cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea BASS pe anul 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial din 31 mai 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.