07
06 2021
1562

Proceduri uniforme de lichidare a contribuabililor inactivi

Lista persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi, care sunt pasibili radierii din oficiu și identificați de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în conformitate cu prevederile regulamentului intern aprobat în acest scop, se va transmite IP „Agenția Servicii Publice” (ASP) trimestrial, către data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune. În listă vor fi incluși contribuabilii care corespund noțiunilor de persoană juridică inactivă și întreprinzător individual inactiv1, specificate la art. 2 din Legea nr. 220/2007.
 
Prevederea se conține în proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea transmiterii de către SFS către ASP a informației aferente persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi, care sunt pasibili radierii din oficiu, a contribuabililor, ale căror obligații fiscale au fost stinse simplificat prin scădere, și a listei fondatorilor, cărora li se refuză înregistrarea unei noi persoane juridice (proiectul Regulamentului), inclus pe ordinea de zi a secretarilor de stat. Documentul a fost elaborat ținând cont de lipsa normelor care să reglementeze proceduri uniforme de lichidare a contribuabililor inactivi.
 
Odată cu aprobarea și intrarea în vigoare a proiectului, va fi abrogat actualul Regulament privind transmiterea de către SFS Agenției Servicii Publice a listei contribuabililor persoane juridice ale căror obligaţii fiscale au fost stinse simplificat prin scădere şi a listei fondatorilor cărora li se refuză de a înregistra persoane nou-fondate.
 
Proiectul prevede că, în cazul în care, ulterior remiterii în adresa ASP a listei specificate supra, va fi constatat faptul prezentării dărilor de seamă fiscale sau alte circumstanțe, reieșind din care persoana juridică și întreprinzătorul individual neradiat din Registrul de stat nu mai întrunește condițiile noțiunii de inactiv, SFS va solicita ASP excluderea acestuia din lista deja transmisă.
 
 
Lista contribuabililor, ale căror obligații fiscale au fost stinse simplificat prin scădere (în baza condițiilor specificate la art. 1741 alin (1) și (2) din Codul fiscal) și a listei fondatorilor, cărora li se refuză înregistrarea unei noi persoane juridice (fondatorii persoanelor juridice ale căror obligații fiscale au fost stinse simplificat prin scădere, ca rezultat al aplicării art. 1741 din CF) de asemenea vor fi întocmite de SFS și vor include denumirile abreviate ale contribuabililor, ale căror înregistrare de stat ține de ASP.
 
Potrivit proiectului, dacă, urmare a examinării listelor recepționate, se vor constata circumstanțe care fac imposibilă radierea, ASP va informa autoritatea fiscală despre acest fapt, indicând, totodată, motivul.
 
În condițiile aprobării Regulamentului în redacția propusă, în decurs de 3 ani de la data radierii din Registrul de stat, ASP va refuza constituirea unei noi persoane juridice de către fondatorii companiilor radiate ca rezultat al aplicării art. 1741 din CF, conform listei recepționate de la SFS.
________________________________________________
1 Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali
 
Articolul 2. Noţiunile principale
În sensul prezentei legi, noţiunile de mai jos au următoarele semnificaţii:
 
persoană juridică inactivă – persoană juridică care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are sucursale, nu are datorii la bugetul public național, nu a fost înregistrată în calitate de contribuabil al TVA și nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat mașini de casă și de control cu memorie fiscală;
 
întreprinzător individual inactiv – întreprinzător individual care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă prevăzute de legislație, nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are sucursale, nu are datorii la bugetul public național, nu a fost înregistrat în calitate de contribuabil al TVA și nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat mașini de casă și de control cu memorie fiscală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.