Știri

Proiectul Legii bugetului de stat 2020, votat în prima lectură

Deputații au aprobat în prima lectură proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2020. Astfel, veniturile bugetului de stat vor constitui 44136,6 mil. lei, în creștere cu 8,6% față de anul 2019, iar cheltuielile sunt la nivel de 51551,9 mil. lei, fiind în creștere cu 11,3% comparativ cu anul curent. După cum a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, acele măsuri de politici pe care se bazează bugetul de stat se referă la extinderea autonomiei locale prin creșterea defalcărilor din impozitul pe venit al persoanelor fizice și suplinirea Fondului de susținere financiară a teritoriilor cu 10% din impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, majorarea salariilor angajaților bugetari cu 6-10%, implementarea programelor de asistență socială care prevăd prestații sociale mai mari pentru susținerea persoanelor cu venituri mici. Cele mai multe încasări vor veni din impozite și taxe – 40536,2 mil. lei sau 91,8%, în creștere cu 9,5% față de anul 2019. Dintre acestea, 18,3% vor fi asigurate de impozitele pe venit, 76,6% – din impozite și taxe pe mărfuri și servicii, 5% – din taxele asupra comerțului exterior. Defalcările de la impozitul pe venitul persoanelor fizice pentru anul 2020 se prognozează în sumă de 1603,7 mil. lei. În același timp, eliminarea scutirii personale la impozitul pe venitul persoanelor fizice care vor obține venituri mai mari de 360 mii lei va contribui la creșterea impozitului cu 14,0 mil. lei. De la impozitul pe venitul persoanelor juridice se prevăd încasări în bugetul de stat în sumă de 5802,6 mil. lei, în creștere cu 9,6% comparativ cu anul 2019, o măsură care va determina majorarea încasărilor ar fi extinderea bazei de impozitare a creșterii de capital până la 100% pentru persoanele juridice, ceea ce va aduce circa 124 mil. lei. Din TVA se prognozează încasări în sumă de 22686,9 mil. lei, cu 10,2% mai mult decât în anul 2019, din contul creșterii livrărilor impozabile cu cota standard, majorarea volumelor importurilor cu 6,6%, fluctuația cursului de schimb valutar și îmbunătățirii fiscale și vamale. Totodată, intrările de granturi pentru proiectele finanțate din surse externe conform acordurilor semnate cu donatorii externi se prognozează la nivel de 1773,5 mil. lei. Cât privește cheltuielile, circa 84% din acestea urmează a fi acoperite din contul resurselor generale ale bugetului de stat, iar 12,6% din contul încasărilor de la efectuarea lucrărilor și prestarea serviciilor contra plată, din granturi și împrumuturi pentru proiectele finanțate din surse externe, precum și din donații și alte mijloace bănești. Proiectul bugetului de stat pentru anul 2020 prevede majorări de alocații pentru majoritatea grupelor funcționale. Majorări esențiale se atestă la serviciile în domeniul economiei – cu 37,4%, învățământ – cu 10,6%, ordine publică și securitate națională – cu 16,4%, protecție socială – cu 5,3%, ocrotirea sănătății – cu 11,1%. În anul 2020 se prevede creșterea cheltuielilor de personal care vor constitui 6993,6 mil. lei. Acestea includ alocații de circa 45,9 mil. lei pentru implementarea normelor propuse spre modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Deficitul bugetului de stat se estimează în valoare de 7,4 mld. lei, dintre care 65,3% revine deficitului proiectelor finanțate din surse externe. Proiectul urmează a fi discutat în lectura a doua.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

1633 vizualizări

Data publicării:

06 Decembrie /2019 08:01

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon