Știri

Proiectul Regulamentului cu privire la SIA ,,e-Factura”, propus pentru consultări publice

Odată cu exprimarea acordului de utilizare a SIA ,,e-Factura”, contribuabilii se obligă să respecte următoarele condiții:
  • să utilizeze doar o singură formă a documentului pentru unul şi același fapt economic – fie cea generată în Sistemul „e-Factura”, fie cea cu utilizarea formularului pe suport de hârtie specială cu însemne de protecţie procurată de la organul fiscal sau imprimată de sine stătător în modul stabilit;
  • completarea facturilor fiscale electronice va fi efectuată în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 118  al Ministerului Finanţelor „Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia
  • semnarea facturii fiscale electronice va fi efectuată cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate conform legislației privind semnătura electronică și documentul electronic, precum și normelor tehnice din domeniu.

Serviciul Fiscal de Stat propune pentru consultări publice proiectul ordinului  cu privire aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, punerea în aplicare a acestuia fiind preconizată din 1 iulie 2020.

 Proiectul documentului stabileşte modul de creare, expediere şi recepţionare a facturilor fiscale generate în SIA „e-Factura” între participanţii la tranzacţiile economice documentate prin acestea, dar și anularea, modificarea ciclului de viaţă sau redeschiderea facturilor fiscale.

 Regulamentul va prevedea pentru facturile fiscale două cicluri de viață: lung, în care factura fiscală electronică obţine statutul „finisată” după semnarea acesteia cu semnătură electronică /digitală de către Cumpărător, și mic, în care statutul „finisată” va fi obținut după semnarea facturii cu cea de a doua semnătură a Furnizorului.

Totodată, finisată va fi considerată factura fiscală electronică care parcurge toate etapele ciclului de viață a facturii fiscale în funcție de ciclul ales de persoana responsabilă din cadrul entității ce o perfectează în SIA „e-Factura” și reprezintă document primar de strictă evidență ce certifică faptul economic documentat prin ea.

 Propunerile și obiecțiile pot fi înaintate până la data de 26 iunie persoanei responsabile pentru elaborarea proiectului: Alexandra Culicova, număr de telefon 022 82 33 78, e-mail: alexandra.culicova@sfs.md.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1526 vizualizări

Data publicării:

15 Iunie /2020 09:27

Domeniu:

Noutăți | Factura fiscală

Etichete:

e-Factura | Proiect | regulament | consultari publice | SFS | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon