Știri

Proiectul Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale

Pentru entitățile care obțin dreptul la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor privind amortizarea și reparația mijloacelor fixe pe parcursul perioadei fiscale (de exemplu, în cazul trecerii de la un regim fiscal special la cel general), calcularea amortizării se va efectua proporțional lunilor pentru care acestea dețin dreptul la deducere a cheltuielilor privind amortizarea și reparația mijloacelor fixe.
 
Această completare este parte a proiectului modificărilor la Hotărârea Guvernului nr. 704/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale care urmează a fi examinat astăzi, 10 decembrie, în cadrul ședinței secretarilor de stat.

 

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor în vederea perfecționării cadrului normativ în domeniul evidenței și calculării amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, ca rezultat al propunerilor parvenite din partea mediului de afaceri. Autorii afirmă că inițiativa perfecționează normele existente, dar conține și prevederi aferente aspectelor nereglementate identificate de către reprezentanții mediului de afaceri în procesul de aplicare a prevederilor Regulamentului.

 

Astfel, prin prisma proiectului, se propun următoarele modificări:

– reglementarea modului de calculare a amortizării pentru entitățile care efectuează tranziția de la un regim special de impozitare la cel general;

– aducerea în concordanță a unor noțiuni la prevederile Codului fiscal și altor acte normative conexe;

– precizarea momentului încetării calculării amortizării în scopuri fiscale;

– stabilirea modalității de determinare a rezultatului fiscal în cazul ieșirii prin comercializare sau schimb a autoturismelor;

– indicarea modalității de stabilire a duratei de funcționare utilă la data tranziției pentru investițiile efectuate în mijloacele fixe etc.

 

Proiectul propune completarea Regulamentului (pct. 13) cu enunțul care stabilește că calcularea amortizării mijloacelor fixă încetează în luna imediat următoare lunii în care expiră durata de funcționare utilă și/sau are loc scoaterea din funcțiune a obiectului.

 

Autorii propun o redacție nouă a noțiunii „mijloace fixe”. În condițiile aprobării de către Guvern a proiectului, noțiunea va defini mijloacele fixe drept proprietatea materială reflectată în bilanțul contribuabilului în conformitate cu legislația și care este prevăzută a fi utilizată în activitatea de întreprinzător, a căror valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice și morale și a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depășește plafonul valoric prevăzut art. 261 alin. (2) din Codul fiscal nr. 1163/1997”.

 

Publicația noastră va reveni cu detalii aferente modificărilor și completărilor la Regulament.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1113 vizualizări

Data publicării:

10 Decembrie /2020 09:49

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon