24
07 2020
1603

Proiectul Regulamentului privind reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării

Pentru prima dată în Republica Moldova va fi implementat conceptul de reevaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, care va fi bazat pe metode de evaluare de piață. Ministerul Finanțelor în comun cu Agenția relații funciare și cadastru au elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării (Regulament), examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 23 iulie.
 
Conform autorilor, există mai multe condiții care au impus elaborarea documentului. Acestea țin de transformarea valorii estimate în scopul impozitării în valorile simbolice, care nu mai corespund valorilor de piață a bunurilor imobile, nu reflectă situația actuală pe piață imobiliară, nu servesc drept bază veridică pentru impozitarea imobilelor.

 

Totodată, în ultimul timp se denotă creșterea interesului proprietarilor bunurilor imobile și participanților pe piața imobiliară în estimarea obiectivă a bunurilor pentru diferite scopuri. Este menționat și faptul că reevaluarea acestora în baza Regulamentului elaborat va asigura consolidarea impozitului pe bunurile imobiliare, care este o sursă importantă de venituri fiscale ale bugetelor publice locale.

 

Autorii afirmă că, din punct de vedere teoretic și practic, procesul de evaluare propus, etapele acestuia și formele de efectuare sunt elemente noi pentru RM. Astfel, este propusă efectuarea reevaluării a bunurilor imobile în două forme: reevaluarea generală și reevaluarea curentă (sau indexarea valorii estimate).

 

Deși evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile conform legislației este realizată de către organele cadastrale, proiectul prevede stabilirea interacțiunii între diferiți participanți ai procesului de evaluare și impozitare a bunurilor imobile: Ministerul Finanțelor, Agenția relații funciare și cadastru, Agenția servicii publice (Departamentul cadastru), Serviciul Fiscal de Stat, autoritățile publice locale, proprietarii bunurilor imobile și titulari ai altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile.

 

Un element nou evidențiat de autorii documentului este indexarea valorii bunurilor imobile în funcție de dinamica prețurilor pe piață imobiliară, ceea ce va permite asigurarea nivelului just a valorii estimate în scopul impozitării.

 

Proiectul stabilește că reevaluării vor fi supuse bunurile imobile de toate tipurile, pentru care deja au fost executate lucrările de evaluare în scopul impozitării conform sistemului de evaluare aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 1303/2004. 

 

Conform procedurii propuse, reevaluarea va fi realizată odată la trei ani și se va executa în următoare consecutivitate:

 

- I an – bunurilor imobile cu destinație locativă (apartamente și alte încăperi izolate locative; case de locuit individuale, inclusiv construcții auxiliare și terenuri aferente; terenuri destinate construcțiilor locative); garajele individuale (cu ex. celor amplasate pe loturi pe lângă casă), din cooperative de construcții a garajelor, locurilor de parcare în cadrul blocurilor locative, loturilor din întovărășirile pomicole fără/cu construcții amplasate pe ele;

 

- al II-a an – bunurile imobile cu destinație comercială și industrială (terenuri, construcții, încăperi, edificii), precum și a construcțiilor amplasate pe terenurile agricole folosite în activitatea economică și terenurile aferente acestora, care se utilizează în activitatea de întreprinzător;

 

- al III-a an – terenurile cu destinație agricolă (fără construcții) și ale grădinilor din extravilanul localităților; bunurilor imobile proprietate publică; bunurilor imobile cu destinație specială.

 

Este preconizat că, în perioada anilor 2020-2023, reevaluarea va fi efectuată din sursele financiare ale Proiectului de înregistrare și evaluare funciară finanțat din mijloacele creditului oferit de Banca mondială. Ulterior, urmează a fi elaborat un mecanism de finanțare continuă a lucrărilor necesare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.