Știri

Provocările și oportunitățile IFRS16

Seminarul cu genericul Provocări și oportunități legate de implementarea IFRS 16 Leasing, care a fost organizat ieri, 15 mai 2019, de către Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Moldova (ACAP) în colaborare cu KPMG, a trezit un interes major al membrilor ACAP şi ai Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), precum și al experților în domeniul contabilității și auditului participanți în cadrul evenimentului. Subiectul a fost prezentat de Cristina Guțu, unul din cei 36 membri ai Consiliului internaţional al ACCA, organizație ce deja a unit peste 710 mii de membri în toată lumea. Amintim că, prin Ordinul nr.78 privind acceptarea și publicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară din 30 martie 2018, emis de Ministerul Finanțelor al RM, a fost acceptată aplicarea pe teritoriul RM a Standardului Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) – IFRS16. Scopul principal al acestuia este obținerea unei garanții că locatarii și locatorii furnizează informații relevante, într-un mod care reprezintă exact tranzacţiile efectuate. Pe baza acestor informații, utilizatorii situaţiilor financiare vor putea evalua efectul pe care îl au contractele de leasing asupra poziţiei financiare, a performanţei financiare și a fluxurilor de trezorerie ale unei entități. Elaborarea IFRS16 a luat mai bine de 10 ani și a fost condiționată de faptul că deseori în bilanțurile companiilor care efectuează investiții majore aceste surse nu se regăsesc. Conform fostului președinte al Consiliului de Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB), David Tweedie, una dintre ambițiile sale majore înainte de a muri este să zboare într-o aeronavă aflată într-un bilanț. IFRS 16 Leasing, care substituie standardul IAS 17, se aplică din 1 ianuarie 2019, fiind considerat de unii experţi o adevărată revoluție în evidența contabilă. Acesta presupune o revizuire profundă a modului în care entitățile contabilizează contractele de leasing și prevede ca toate să fie raportate, ca active și pasive, în bilanțul utilizatorului. Noul standard necesită un efort pentru implementare și modifică metoda de calcul a tuturor indicatorilor de performanță și îndatorare a întreprinderii, ceea ce înseamnă că se vor modifica clauzele din contractele de împrumut și cele de management, dar și referențialul analiștilor și investitorilor. IFRS16 evaluează toate angajamentele de leasing (indiferent, financiar sau operaţional) ca o conferire a dreptului de folosință asupra tuturor bunurilor închiriate (cu excepţia celor care sunt de valoare mică (până la $5 000 per obiect) sau care sunt închiriate pe o perioadă egală sau mai mică de 12 luni) în schimbul unor plăți ulterioare. Drepturile de folosință şi plățile ulterioare vor fi înregistrate în bilanţul locatarilor care vor aplica standardul indicat. Cristina Guțu a prezentat criteriile de clasificare a activelor pentru atribuirea acestora unui contract de leasing, derogările recunoscute de la prevederile IFRS16, menționând, totodată, importanța tratamentului fiscal corect al întreprinderilor care vor aplica standardul prezentat, și a răspuns la multiple întrebări ale contabililor care deja utilizează în activitate reglementările IFRS16. Natalia Zlatina, directorul executiv al ACAP, a mulțumit tuturor partenerilor și participanților pentru implicare și susținerea evenimentului. Notă: P.P.„Monitorul Fiscal FISC.md”, în calitatea sa de partener informațional al ACAP, va continua reflectarea activității Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP)

1684 vizualizări

Data publicării:

16 Mai /2019 11:00

Catalogul tematic

SIRF | Noutăți

Etichete:

IFRS 16 | leasing | seminar | ACAP | ACCA | KPMG | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon