30
07 2018
1363

Reforma fiscală: Comunicarea prin publicitate a SFS

În cazul în care înmânarea actului Serviciului Fiscal de Stat către persoanele fizice și juridice nu a fost posibilă, actul se va comunica prin publicitate şi nu prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova conform prevederilor actuale. Modificarea în art 1291 din Codul Fiscal a fost operată prin pachetul de legi vizează reformă în domeniul fiscal, votat în lectură finală de Parlament. Ce este comunicarea prin publicitate? Documentul prevede completarea articolului indicat cu două alineate noi ce se referă la comunicarea prin publicitate. Astfel, aceasta se va efectua prin afișarea anunțului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent și pe pagina web a SFS, în care se va menționa că a fost emis actul respectiv pe numele destinatarului. Actul SFS comunicat prin publicitate se va considera comunicat după expirarea a 15 zile de la data afișării anunțului. Documentul mai prevede că comunicarea SFS cu subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A, cei care au, conform numărului scriptic de salariaţi înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual și alți subiecți prevăzuți în art. 187 alin. 21, inclusiv aducerea la cunoștință a actelor administrative, citațiilor, altor acte sau răspunsuri la adresări, se va face prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul SFS. Aceste acte se vor considera recepționate de la momentul intrării în cutia poștală. Totodată, conform noilor prevederi, refuzul de a primi actele Serviciului Fiscal de Stat nu va împiedica efectuarea de către SFS a acţiunilor ulterioare ce se impun conform cadrului legal. Noile completări mai prevăd că SFS va putea efectua, la solicitarea Ministerului Finanțelor, verificarea anuală, până la data de 31 mai a anului în gestiune, a respectării de către beneficiarul subvenționării creării locurilor de muncă a obligațiilor stipulate în contract, pe parcursul valabilității contractului de subvenționare. O nouă competență pentru SFS va fi gestionarea și actualizarea Registrului conturilor de plăți și bancare ale persoanelor fizice și juridice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.