19
11 2018
11644

Salariul și indemnizația de creștere a copilului

În cazul în care mama sau tatăl copilului se angajează ori își reia activitatea de muncă sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului, plata indemnizației lunare nu se suspendă până la expirarea acestui concediu, iar beneficiarul va primi în același timp indemnizația și salariul. Prevederea se va aplica începând cu 1 iulie 2019. Hotărârea Guvernului nr.1120 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale din 14 noiembrie curent a fost publicată în Monitorul Oficial din 16 noiembrie curent. Documentul mai prevede că, începând cu 1 ianuarie 2020, dreptul la indemnizația lunară pentru creșterea copilului va fi realizat opțional, și anume: • de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la împlinirea vârstei de 3 ani a acestuia, cu menținerea schemei actuale de acordare și plată a indemnizației de creștere a copilului - în cuantum de 30 % din baza de calcul stabilită; • de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la împlinirea vârstei de 2 ani a acestuia, în cuantum de 60% - pentru primul an și în cuantum de 30 % - pentru al doilea an din baza de calcul stabilită. La alegerea acestei opțiuni, pentru perioada după împlinirea vârstei de 2 ani și până la împlinirea vârstei de 3 ani, indemnizația lunară pentru creșterea copilului nu se acordă. Scopul introducerii acestor opțiuni este promovarea măsurilor de dezvoltare a unor scheme motivaționale și de suport pentru părinți prin încurajarea revenirii acestora în câmpul muncii și concilierea vieții de familie cu cea profesională în vederea asigurării implicării echitabile a părinților la creșterea și educarea copiilor. De asemenea, documentul prevede ca indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoza, de SIDA, maladie oncologică să fie stabilite indiferent de durata stagiului de cotizare, reieșind din caracterul social al acestor maladii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.