Știri

Serviciul informațional al rapoartelor financiare, absorbit de BNS

Biroul Național de Statistică este reorganizat prin fuziune cu Instituția publică „Serviciul informațional al rapoartelor financiare de pe lângă Biroul Naţional de Statistică”. Hotărârea Guvernului nr. 935 cu privire la organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică (BNS) din 24 septembrie 2018 a fost publicată în MO din 5 octombrie curent. Tot prin această Hotărâre a fost aprobat şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea instituţiei, stabilind misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile acesteia. Conform documentului, BNS este autoritate administrativă independentă instituţional şi profesional, creată pe lângă Guvern, scopul activităţii fiind coordonarea sistemului statistic national, dezvoltarea şi producerea statisticii oficiale prin colectarea, procesarea şi diseminarea statistici obiective, credibile şi în timp util, necesare pentru fundamentarea politicilor şi luarea deciziilor, pentru cercetare, prognozare şi informarea generală a societăţii. În atribuţiile BNS reorganizat sunt transmise elaborarea standardelor şi procedurilor statistice, deciziile privind conţinutului şi momentului publicării informației, facilitarea dialogului dintre producătorii şi utilizatorii de statistici oficiale pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor de dezvoltare naţională, regională şi locală, dar şi colectează, stochează, generalizează, publică situații financiare și îndeplinește atribuțiile transmise prin Legea contabilității și raportării financiare. Aceasta prevede că BNS gestionează Depozitarul public al situațiilor financiare, asigură protecția și securitatea datelor din acesta ca parte componentă a resurselor informaționale de stat, asigură entităților condițiile necesare pentru prezentarea, în regim on-line sau pe suport de hârtie, a situațiilor financiare, a raportului conducerii și a raportului auditorului. Totodată, BNS verifică respectarea formei, plenitudinii și termenelor de prezentare a situațiilor financiare, raportului conducerii și raportului auditorului; prezentarea informațiilor generalizate din situațiile financiare utilizatorilor; poate delega organelor centrale de specialitate și altor autorități publice funcția de colectare și verificare a formei, plenitudinii și termenelor de prezentare a situațiilor financiare ale entităților pe ramuri, domenii, sectoare de activitate. Pentru asigurarea activităţii, BNS este investit cu drepturi precum solicitarea şi obţinerea, cu tutlu gratuit, de la persoane fizice și date necesare pentru producerea de statistici oficiale, date şi informații generalizate, individuale, inclusiv date cu caracter personal, aflate în gestiunea autorităţilor publice și a altor persoane juridice, precum și metadate aferente acestora; înaintarea propunerilor de modificarea sau abrogare a actelor normative ale autorităţilor publice, care conțin prevederi cu referire la producerea de statistici oficiale. Totodată, BNS poate constitui grupuri de lucru cu participarea reprezentanţilor autorităţilor publice, instituţiilor de cercetări ştiinţifice, mediului de afaceri, societății civile, în scopul consultării opiniei privind organizarea cercetărilor statistice, elaborarea metodologiilor statistice, utilizarea acestora. Tot în competenţa BNS este conlucrarea cu Consiliul Național pentru Statistică în scopul dezvoltării strategice şi promovării statisticii oficiale. Hotărârea Guvernului nr. 935 mai prevede structura Biroului Naţional de Statistică , care are în subordine subdiviziuni teritoriale desconcentrate, fără statut de persoană juridică – Centre regionale pentru statistică (cu statut de direcții generale). Acestea vor fi administrate în mod direct de către Birou şi sunt distribuite pe principiul teritorial: Centrul regional pentru statistică Chișinău (cu sediul în mun. Chișinău), Centrul regional pentru statistică Nord (cu sediul în mun. Bălți), Centrul regional pentru statistică Centru (cu sediul în mun. Chișinău) şi Centrul regional pentru statistică Sud (cu sediul în mun. Cahul). De asemenea, sunt aprobate organigrama BNS, modificări în Categoriile de salarizare pentru personalul care efectuează cercetări statistice selective în domeniul social, dar şi abrogate trei hotărâri de Guvern, care anterior reglementau activitatea BNS. Documentul a intrat în vigoare la 5 octombrie, iar în următoarele trei luni BNS va prezenta Guvernului spre aprobare metodologia de calcul, nomenclatorul și cuantumul tarifelor la serviciile care urmează a fi prestate de instituţie contra plată.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova | Biroul Naţional de Statistică al RM

1663 vizualizări

Data publicării:

09 Octombrie /2018 08:02

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon