18
11 2019
1520

SFS a aprobat două formulare noi

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat formularele ce țin de aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale:„Solicitare privind transferul mijloacelor bănești sechestrate, în contul stingerii obligațiilor fiscale la buget” și • „Acord aferent transferării la buget a mijloacelor bănești sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale în conturile bancare ale contribuabilului”. În Monitorul Oficial din 15 noiembrie curent Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 472 din 30 octombrie 2019 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 379 din 15 martie 2017. Astfel, Ordinul va fi completat cu două anexe noi – nr.6 și nr.7, ce vor conține formularele indicate supra. În formularul Solicitare privind transferul mijloacelor bănești sechestrate, în contul stingerii obligațiilor fiscale la buget entitatea, în temeiul prevederilor art. 227 alin (1) din CF și pct. 4-41 din Ordinul 379/2017, va solicita acordul SFS în vederea transferării mijloacelor bănești sechestrate, indicând contul bancar, suma, denumirea băncii, seria, numărul și data actului de sechestru. Totodată, în Acordul aferent transferării la buget a mijloacelor bănești sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale în conturile bancare ale contribuabilului subdiviziunea SFS, ca rezultat al examinării solicitării contribuabilului, își expune acordul privind transferul mijloacelor bănești sechestrate, indicând, de asemenea, denumirea băncii, suma mijloacelor bănești, contul bancar, seria, numărul și data actului/actelor de sechestru. De asemenea, se va indica denumirea impozitului, taxei sau altei plăți, suma obligațiilor fiscale, plata de bază, majorarea de întârziere, amenzile și codul IBAN. Reamintim că, prin Ordinul nr.379/2017, au fost aprobate următoarele formulare-tip: 1. Hotărâre cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale (anexa nr.1) 2. Act de sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale (anexa nr. 2) 3. Lista bunurilor sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale (anexa nr. 3) 4. Hotărâre cu privire la ridicarea/aplicarea sechestrului ca măsură de asigurare de pe bunurile contribuabilului (anexa nr. 4) 5. Hotărâre cu privire la ridicarea sechestrului ca măsură de asigurare de pe bunurile contribuabilului (anexa nr. 5) Potrivit Ordinului, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să aplice măsuri de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale în următoarele cazuri: • emiterii deciziei asupra cazului de încălcare şi neexpirării termenului de 30 de zile din data pronunţării acesteia, • contestării deciziilor şi acţiunilor privind executarea silită a obligaţiei fiscale, • efectuării controlului fiscal la contribuabil şi existenţei suspiciunii că bunurile contribuabilului sau debitorului(ilor) acestuia pot fi înstrăinate până la emiterea deciziei asupra cazului; • monitorizării contribuabilului în perioada de funcţionare a postului fiscal şi existenţei suspiciunii că acesta va înregistra obligaţii fiscale faţă de buget, pe care nu va fi în stare să le achite; • asigurarea executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1275 din 26.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniul asistenţei administrative reciproce în materie fiscală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.