03
02 2020
1600

SFS a introdus modificări în unele ordine

În Monitorul Oficial din 31 ianuarie 2020 Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 36 din 23 ianuarie 2020 cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale SFS. Astfel, modificarea se introduce în anexa nr. 1 a Ordinului SFS nr. 108 din 19 mai 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare și a instrucțiunii privind modul de completare a acesteia – Formularul tipizat al dării de seamă „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17), precum și în anexa nr. 2 – Instrucțiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a Formei BIJ 17. Reamintim că, în scopul simplificării procesului de raportare și achitare a impozitelor de către sectorul privat, a fost unificat termenul de declarare și achitare a impozitului pe bunurile imobiliare la data de 25 septembrie. Totodată, documentul publicat prevede și modificări în Ordinul SFS nr. 456/2018 privind aprobarea formularului UNIF18 – Darea de seamă unificată și a Modului de completare a acesteia. Aici, sintagma „valoarea de bilanț” se substituie cu sintagma „valoarea contabilă”. În același timp, în tabelul nr. 6 din anexa nr. 1 – Taxele locale și impozitele pe proprietate, și anume în coloana „Impozitul pe bunurile imobiliare”, se introduc specificările: • pentru bunurile imobiliare a căror impozitare se realizează reieșind din valoarea estimată (113230) • pentru bunurile imobiliare a căror impozitare se realizează reieșind din valoarea contabilă (113210). Totodată, în anexa nr. 1 și în anexa nr. 2 a Ordinului nr. 456, codurile „113110”, „113130” și „113150” se substituie cu codul „113161”. În același timp, se modifică și anexa nr. 1 din Ordinul nr. 1721/2014 de aprobare a Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15, în partea ce ține de taxa pentru apă (cod ECO 114611). Astfel, tabelul se completează cu pct. 1.5 și 1.6, în care se va indica apa potabilă utilizată în scopul îmbutelierii și apa utilizată de hidrocentrale. Reamintim că, pentru anul curent, au fost introduse modificări în scopul perfecționării taxei pentru apă prin stabilirea obligației de achitare a taxei respective pentru subiecții care vor îmbutelia apa. Ordinul SFS nr. 36 a intrat în vigoare la data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.