28
02 2020
870

SFS extinde comunicarea cu mediul de afaceri

Procedura planificării controlului fiscal, cele mai frecvente erori depistate în cadrul verificărilor și sancțiunile aplicate, drepturile și obligațiile contribuabilului și ale agentului de control au fost discutate în cadrul atelierului de lucru privind practicile și metodologiile de planificare, organizare și efectuare a controlului fiscal desfășurat la solicitarea Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova, la care au participat reprezentanți ai Serviciului Fiscal de Stat. Unul din obiectivele SFS este deservirea eficientă a contribuabililor şi prevenirea evaziunilor fiscale. În acest context, pe parcursul anului curent, organul fiscal va realiza acțiuni pentru sporirea gradului de conformare fiscală a contribuabililor, acestea fiind trecute în revistă de către directorul SFS, Ludmila Botnari. Astfel, printre priorități se enumeră: centralizarea funcțiilor de gestionare a arieratelor, elaborarea Manualului de deservire a contribuabilului cu scopul uniformizării tehnicilor, dezvoltarea SIA e-Cerere, lansarea unei versiuni noi a paginii web oficiale a SFS, dezvoltarea SIA ,,Monitorizarea electronica a vânzărilor” etc. Totodată, după cum a anunțat directorul SFS, în următoarele zile va fi lansat în exploatare experimentală SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, iar la sfârșitul anului curent contribuabilii vor avea ocazia să utilizeze pe deplin serviciile electronice oferite prin intermediul sistemului. Membrii Asociației au solicitat detalierea procedurii de efectuare a controlului fiscal. Victor Sîrbu, șeful Direcției proceduri control din cadrul SFS, a menționat că, un control fiscal se desfășoară doar în baza deciziei de inițiere a controlului. Totodată, SFS citează persoana supusă verificării pentru a o înştiinţa despre iniţierea verificării. Potrivit prevederilor Codului fiscal, controlul fiscal se va iniţia nu mai devreme de 15 zile de la data înmânării procesului-verbal de înştiinţare, cu prezentarea deciziei privind iniţierea controlului fiscal. De asemenea, legislația fiscală permite amânarea datei de iniţiere a controlului fiscal, aceasta fiind posibilă o singură dată, la solicitarea scrisă a persoanei supuse verificării, pentru motive justificate, cum ar fi concediul planificat sau concediul medical. Selectarea contribuabililor, precum și a metodelor aplicate în cadrul controalelor se efectuează în baza riscurilor, care, conform șefului Direcției generale conformare, Serghei Arhire, la moment sunt 80 la număr, divizate în categorii (generale, specifice, pentru persoane fizice etc.). Gestionarea riscurilor implică mai multe etape: identificarea, evaluarea și prioritizarea, analiza comportamentului de conformitate a contribuabilului, determinarea tratamentului și însăși planificarea și efectuarea controlului. În funcție de riscuri, se optează pentru două metode de tratament – de conformare voluntară sau de conformare forțată. Participanții la atelier au avut posibilitatea să afle și despre principalele aspecte ale politicii fiscale și vamale 2020 ce țin de impozitul pe venit și TVA. Astfel, inspectorul din cadrul Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor, Jana Griciuc, a trecut în revistă cele mai importante modificări ce vizează impozitul pe venit, printre care concretizarea regimului fiscal ce se aplică sucursalei nerezidentului în RM, permiterea spre deducere a datoriilor în valoare de până la 1000 lei al căror termen de prescripție a expirat, aplicarea facilităților acordate salariaților pentru hrană și transportul organizat și asupra zilierilor etc. O noutate este stabilirea unui nou regim fiscal pentru persoanele fizice care achiziționează produse horticole. În acest sens, inspectorul a explicat că, persoanele fizice care intenționează să desfășoare activitate în domeniul achizițiilor produselor din horticultură sunt obligate să depună la SFS o cerere privind luarea la evidență fiscală, iar venitul din vânzarea produselor nu trebuie să depășească suma de 1,2 mil. lei pe parcursul anului calendaristic. La capitolul TVA, potrivit șefului direcției impozite directe, Igor Lazari, noutățile țin de aplicarea TVA pentru serviciile electronice prestate de agenții economici nerezidenți către populație și aplicarea taxării inverse pentru livrările de bunuri a agenților economici insolvabili. Astfel, începând cu 1 aprilie 2020, nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în RM și prestează servicii electronice persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, vor achita TVA. În acest context, ei urmează să se înregistreze la SFS prin intermediul sistemului «e-Commerce-VAT». Până la momentul actual, sunt deja înregistrat în acest sistem 4 nerezidenți. Ce ține de taxarea inversă, scopul implementării măsurii este transferarea obligației de calculare și achitare a TVA aferentă livrării proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate către persoanele juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător și care procură proprietatea de la întreprinderile în proces de insolvabilitate. Aceasta prevedere se implementează în conformitate cu cele mai bune practici internaționale în materie de TVA.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.