13
01 2020
2087

SFS: gestionarea riscurilor

Serviciul Fiscal de Stat operează cu opt categorii de riscuri, acestea fiind incluse în Registrul riscurilor de neconformare fiscală. În baza lor sunt selectate domeniile prioritare supuse monitorizării de către SFS. Riscurile analizate de SFS:
Riscuri generale sunt cele identificate în activitatea tuturor categoriilor de contribuabili care desfășoară activitate de întreprinzător în partea ce ține de aspectele generale de organizare a activității, de periodicitatea controlului fiscal efectuat de SFS, de aspectele generale ce caracterizează activitatea unui contribuabil.
Riscuri specifice. Acestea țin de activitatea de întreprinzător propriu-zisă a contribuabilului și vizează identificarea probabilității evitării achitării tuturor impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii către bugetul public național.
Riscurile aferente TVA vizează activitatea desfășurată de către subiecții impunerii cu TVA și/sau contribuabilii care întrunesc criteriile necesare de înregistrare în calitate de subiect al impunerii cu TVA, precum și contribuabilii care înregistrează relații economice cu subiecții impunerii cu TVA.
Riscuri aferente persoanelor fizice cetăţeni sunt cele ce țin de activitatea desfășurată de persoanele indicate.
Riscurile de conformare fiscală aferente agenților economici contribuabili mari sunt aferente administrării agenților economici care întrunesc criteriile necesare pentru obținerea statutului de contribuabil mare.
Riscuri aferente persoanelor fizice cu venituri mari sunt cele identificate conform informațiilor prezentate de către entitățile indicate la art. 22611 din Codul fiscal.
Riscurile aferente persoanelor fizice contribuabili mari vizează contribuabilii care corespund următoarelor criterii: sunt rezidenți fiscali ai RM; veniturile obținute pentru ultimele 3 perioade fiscale anterioare perioadei fiscale de gestiune depășesc cumulativ suma de 3 mil. lei; valoarea cumulativă a activelor deținute în perioada ultimului an fiscal depășesc 50 mil. lei.
Riscurile aferente agenților economici beneficiari ai restituirii TVA ce stabilesc riscurile aferente beneficiarilor respectivi. Serviciul Fiscal de Stat analizează sistematic informația disponibilă cu referire la activitatea agenților economici și a persoanelor fizice cu evaluarea nivelul de risc a acestora. Conform rezultatelor analizei materializării riscurilor, pot fi stabilite:
riscuri cu prioritate scăzută și medie, cum ar fi: durata desfășurării activității de întreprinzător; divergenţe în informaţiile privind TVA aferentă bugetului incluse în Declaraţiile privind TVA corectate;
riscuri cu prioritate sporită, ca: înregistrarea pe adresa juridică a contribuabilului a mai multor entități; schimbarea componenței fondatorilor și a conducătorului; prezentarea neregulată a dărilor de seamă fiscale; comercializarea mărfurilor cu ridicata fără a dispune de depozite; înregistrarea timp de 2 ani a pierderilor; înregistrarea livrărilor semnificative în raport cu fondul de salarizare etc.
Gestionarea acestor riscuri este un proces conceput pentru promovarea conformării fiscale voluntare prin identificarea și aplicarea celor mai simple și mai eficiente tratamente pentru atenuarea riscurilor de neconformare și, respectiv, sporirea nivelului de conformare benevolă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.