07
06 2017
997

SFS, susținut de Suedia în modernizarea adminsitrării fiscale

Rezultatele cooperării bilaterale dintre Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova și Agenția Fiscală Suedeză, precum și perspectivele unui nou proiect de cooperare dintre cele două structuri, au fost prezentate în cadrul unui briefing, susținut de directorul SFS, Serghei Pușcuța și E.S. Signe Burgstaller, Ambasadoare a Suediei în Republica Moldova. În cadrul evenimentului, directorul SFS, a trecut în revistă cele mai importante realizări obținute în cadrul Proiectului de colaborare dintre SFS și Agenția Fiscală Suedeză, în perioada anilor 2013-2016, unele din ele referindu-se la reforma instituției, colaborarea eficientă cu contribuabilii, elaborarea documentelor-cadru etc. Pe parcursul a trei ani, Serviciul Fiscal de Stat a beneficiat de un suport considerabil din partea Agenției Fiscale Suedeze. În acest răstimp, SFS a primit un transfer masiv de experiență și practici inovatoare din partea partenerului de dezvoltare, a menționat Serghei Pușcuța. Totodată, directorul SFS a evidențiat o serie de acte necesare în activitatea fiscală, care au fost elaborate cu suportul partenerilor suedezi. Acestea sunt:
  • Strategia de comunicare a Serviciului Fiscal de Stat
  • Strategia de deservire a contribuabililor
  • Ghidul contribuabilului începător
  • Îndrumarul privind metodologia și etapele exercitării controlului fiscal
  • Normele metodologice privind clasificarea și determinarea riscurilor de conformare fiscală
  • Manualul de control fiscal
A fost efectuată inventarierea tuturor serviciilor fiscale oferite contribuabililor, iar accentul a fost pus pe transferul, la maxim posibil, al serviciilor de pe suport de hârtie, în format electronic. Tot în cadrul acestui proiect au fost instruiți 300 de angajați pe subiecte ce vizează atitudinea și comportamentul față de contribuabili, societatea civilă, mass-media, a adăugat șeful FISC. La rândul său, E.S. Signe Burgstaller, Ambasadoare a Suediei în Republica Moldova, a menționat că proiectul s-a finalizat cu succes și a adus la cunoștință că în această săptămână, în cadrul SFS se află o delegație a Agenției Fiscale Suedeze, care, împreună cu colegii din Moldova, identifică alte acțiuni ce vor fi susținute în ce-a de-a doua fază a Proiectului. În același timp, s-a stabilit că noul proiect de finanțare se va axa pe următorii trei piloni:
  • Dezvoltarea managementului resurselor umane
  • Consolidarea managamentului restanțelor
  • Îmbunătățirea schimbului internațional de informații
. Totodată, Ambasadoarea a menționat că partea suedeză a pus accentul pe susținerea Serviciului Fiscal, deoarece acest serviciu este foarte important pentru guvernarea bună a oricărei societăți, în scopul combaterii fenomenelor negative, cum ar fi corupția, precum și pentru sporirea veniturilor la buget. În Suedia administrația fiscală este una din cele mai respectate instituții de stat, care se ocupă nu doar de colectarea impozitelor și taxelor, dar, în mod special, de educarea contribuabililor pentru a înțelege mai bine drepturile și obligațiile lor fiscale. Tot acesta a fost și obiectivul Proiectului, care a derulat trei ani în Republica Moldova – de a pune accentul pe susținerea și comunicarea cu contribuabilii, a reiterat Ambasadoarea. În cadrul evenimentului, directorul SFS a făcut referire și la celelalte proiecte de suport ale serviciului, oferite atât de țări, precum România, Ucraina, cât și de instituții – Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, precum și conlucrarea cu UE. Potrivit informației oferite de Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, mijloacele financiare care au fost alocate în cadrul Proiectului de consolidare a capacităților SFS din anii 2013-2016, constituie aproximativ 3 mil. euro.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.