01
03 2019
905

SFS va asigura confecţionarea centralizată a sigiliilor de protecţie ale MCC

Până la darea în exploatare a Sistemului informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, se pune în sarcina Serviciului Fiscal de Stat confecţionarea centralizată a sigiliilor de protecţie (sigiliul furnizorului şi sigiliul fiscal), care vor fi utilizate pentru sigilarea maşinilor de casă şi control și imprimantelor fiscale. Ministerul Finanțelor precizează că dispozitivele electronice ce dispun de un program de aplicație dedicat și identificabil, vor fi acceptate cu funcții de mașini de casă și de control. Amintim că hotărârea de Guvern în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri din data de 27 februarie 2019. Documentul are drept scop stabilirea normelor, care vor reglementa efectuarea decontărilor în numerar prin diferite dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, care vor permite emiterea și transmiterea, în cazul prezentării până la momentul achitării de către plătitor a datelor privind numărul de telefon sau adresa electronică, a bonului de casă sau documentului fiscal în formă electronică la numărul de telefon sau adresa electronică prezentate. Potrivit actului aprobat, Ministerul Finanțelor, în termen de o lună, va prezenta Guvernului pentru aprobare Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, iar Comisia interdepartamentală pentru echipamentele de casă și de control va aproba, în termen de 6 luni, Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control.

via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.