Știri

SFS va avea acces la Sistemul informatic central al organizatorului jocurilor de noroc

Hotărârea pentru aprobarea Regulamentelor-tip privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat a fost publicată în Monitorul Oficial din 21 septembrie curent, fiind aprobate următoarele acte: • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea loteriilor • Regulamentul privind organizarea funcționării sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea pariurilor pentru competițiile/evenimentele sportive • Regulamentul privind organizarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice. Astfel, Regulamentul privind organizarea funcționării sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești stabilește cerințele pentru organizarea funcționării sălilor respective pe teritoriul Republicii Moldova. Documentul prevede că automatele de joc cu câştiguri băneşti trebuie să dispună de certificat de conformitate sau raport de inspecție, prin care se confirmă funcţionalitatea lor. Fiecare automat de joc trebuie să dispună de număr de fabricaţie amplasat într-un loc accesibil. Procentul mediu al câştigului bănesc instalat tehnologic în programul de joc nu trebuie să fie mai mic de 70% din cuantumul mizelor introduse în automatul de joc. Automatul trebuie să fie dotat cu cel puţin un contor electronic şi un contor electromecanic, care să păstreze informaţia despre mijloacele de joc specifice introduse şi câştigurile obţinute la sfârşitul jocului la acest automat şi care să permită efectuarea controlului asupra rezultatelor. De asemenea, contoarele trebuie să aibă înscrieri de identificare, care determină destinaţia contorului, precum şi preţul diviziunii. Ecranele contoarelor trebuie să fie instalate astfel încât să fie accesibile vizualizării, iar contoarele trebuie să dispună de locuri speciale pentru sigilare, care ar exclude posibilitatea de a fi deschise fără deteriorarea sigiliului. Contorul electronic, contorul mecanic şi programele de joc vor fi supuse controlului metrologic, cu eliberarea de către laboratorul de încercări a raportului de încercări pentru masa de joc, ruleta mecanică, automatul de joc şi ruleta electronică: • înaintea plasării acestora pe piaţa din RM • după reparație și în cazul deteriorării sigiliului, precum și periodic • odată la 3 ani, în cursul exploatării. Totodată, Sistemul informatic central al organizatorului jocurilor de noroc trebuie să deţină interfaţă care să ofere Serviciului Fiscal de Stat posibilitatea de a se conecta la acesta permanent în scopul verificării vânzărilor organizatorului. Importul în ţară, depozitarea, instalarea, certificarea, utilizarea, nimicirea, dezasamblarea și înstrăinarea mijloacelor de joc se efectuează cu înregistrarea obligatorie în Registrul mijloacelor de joc de bază. Importul mijloacelor de joc de către persoanele fizice este interzis. Sala cu automate de joc cu câştiguri băneşti trebuie să fie o încăpere separată, izolată de privirile de dinafară, special amenajată, amplasată într-o construcție capitală, în care sunt instalate automate de joc cu câştiguri băneşti, minimumul constituind 20 de maşini unităţi pentru municipii şi 10 – pentru localităţile în afara municipiilor. Este interzisă amplasarea sălilor cu automate de joc cu câștiguri bănești în clădirile în care se află instituții de învățământ de orice nivel sau care aparțin acestora, în construcțiile unde se află instituții religioase și de cult, obiecte cu destinație culturală, inclusiv săli artistice, biblioteci, muzee, teatre, galerii de expoziții, în clădirile întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor medicale, în cele în care se află autorități ale administrației publice de orice nivel sau instituții de stat. Nu se permite funcționarea acestora nici în clădirile rezidențiale, blocuri locative, la stațiile de transport public, în gări, treceri subterane, pe teritoriul pieţelor, în construcții provizorii, precum şi în rază de 200 de metri de la oricare intrare în obiectele menţionate. Documentul mai reglementează drepturile și obligațiile organizatorului jocurilor de noroc. Acesta are dreptul de a obţine informaţii competente de la autorităţile publice despre actele normative ce reglementează activitatea în domeniul jocurilor de noroc, de a contesta deciziile, prescripţiile, acţiunile sau inacţiunile autorităţilor sau ale persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul acestora etc. În același timp, el este obligat să desfășoare doar tipurile de jocuri de noroc pentru care a fost autorizat, să organizeze și să desfășoare activitatea în conformitate cu cerințele Legii cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, Legii privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, precum și cu regulile aprobate de desfășurare a jocurilor de noroc. Organizatorul jocurilor de noroc mai este obligat să asigure securitatea mijloacelor de joc şi a accesoriilor acestora - ceasuri, contoare, indicatoare, afişaje electronice, instalaţii de alimentare cu energie electrică etc., precum și instalarea unui dispozitiv special pentru evidenţa şi înregistrarea jucătorilor, cu indicarea orei intrării, a datelor din buletinul de identitate şi a imaginii digitale a acestora, precum și cu arhivarea datelor potrivit legislației în vigoare. El trebuie să mai asigure măsurile necesare pentru restricționarea accesului la jocurile de noroc cu risc social sporit al persoanelor care nu au atins vârsta de 21 de ani, al persoanelor sub influenţa alcoolului, substanțelor stupefiante, al persoanelor cu intenţia vădită de a perturba ordinea şi buna desfăşurare a jocurilor de noroc, precum şi al persoanelor ce poartă armă şi muniţii. Organizatorul trebuie să afişeze în loc vizibil regulile de desfășurare a jocurilor respective, licenţele corespunzătoare sau copiile autorizate de pe acestea, cu deţinerea originalelor la sediu.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1179 vizualizări

Data publicării:

25 Septembrie /2018 08:01

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

jocuri de noroc | regulament | Hotarire de Guvern

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon