25
09 2017
1984

SFS va vinde la licitaţii bunurile imobile fără stăpân sau confiscate

Un proiect prin care se propune reglementarea procedurilor comercializării bunurilor imobile, prin învestirea Serviciului Fiscal de Stat cu atribuţii de comercializare a categoriei de bunuri menționate, este propus spre consultare de Ministerul Finanțelor. Potrivit notei proiectului, scopul acestuia constă în majorarea încasărilor la bugetul de stat. Astfel, se propune ca bunurile imobile trecute în proprietatea statului în baza dreptului succesoral, fără stăpân sau confiscate, să fie comercializate de către Serviciul Fiscal de Stat prin licitații. Pentru comercializarea acestora, SFS va institui la fiecare licitație o comisie din cinci membri cu drept de vot, din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Agenției Proprietăți Publice, Ministerului Economiei și Infrastructurii, autorităților administrației publice locale în raza de administrare a cărora sunt amplasate bunurile imobile licitate, precum și un reprezentant al experților independenți în domeniul imobiliar. Conform proiectului, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea licitației, Serviciului Fiscal de Stat va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe site-ul SFS comunicatul informativ privind desfășurarea licitației. Comunicatul va include informații referitoare la data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei, denumirea completă şi locul amplasării bunurilor imobile expuse la licitație, preţul de expunere şi condiţiile de achitare a acestuia, condiţiile de participare la licitaţie, inclusiv modul şi termenele de achitare a preţului bunurilor imobile, mărimea taxei de participare şi a acontului pentru fiecare bun imobil expus spre vânzare, conturile de decontare la care se va achita taxa de participare și acontul etc. Pentru a participa la licitaţia cu strigare şi la cea cu reducere, solicitanţii, după publicarea comunicatului informativ, dar cel târziu cu trei zile lucrătoare înainte de începerea licitaţiei, vor prezenta secretarului Comisiei de licitaţie cerere de participare documentele care certifică identitatea participantului, procura, în cazul participării prin reprezentanţi, precum şi actele care confirmă achitarea acontului la contul indicat şi în mărimea prevăzută. Bunurile imobile nesolicitate la două licitaţii cu strigare, la decizia Comisiei, pot fi expuse la licitaţia cu reducere. Preţul iniţial de expunere la licitaţia cu reducere se stabileşte de Comisie, astfel încât să nu fie mai mic decât preţul iniţial indicat în comunicatul informativ de vânzare a bunului imobil la ultima licitaţie cu strigare. În cazul licitaţiei cu reducere, pasul reducerii nu va depăşi 5 % de la preţul de expunere, reducerea preţului bunului imobil poate continua până la 50 % de la preţul de expunere, iar în cazul licitaţiilor funciare – nu mai jos de prețul normativ stabilit conform prevederilor Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ şi modul de vânzare – cumpărare a pământului. În cazul înregistrării la licitaţia cu reducere a unui singur participant, Comisia este în drept să vândă acestuia bunul imobil solicitat la preţul de expunere sau în limita unui pas, iar în cazul înregistrării la licitaţia cu strigare a unui singur participant, Comisia va vinde acestuia bunul imobil solicitat la un preţ mai mare decât preţul de expunere, dar nu mai mic decît limita unui pas. Pe parcursul a 20 de zile după semnarea procesului-verbal al rezultatelor licitaţiei cu strigare, cumpărătorul achită preţul bunului imobil adjudecat. Achitarea preţului adjudecat la licitaţia cu reducere se va efectua în termen de 7 zile după semnarea procesului-verbal, iar mijloacele băneşti obţinute în rezultatul vânzării bunurilor imobile prin licitaţii și din taxa de participare la licitație se varsă în bugetul de stat. Totodată, în cazurile de neachitare a prețului adjudecat în termenele stabilite, Serviciul Fiscal de Stat va putea anula rezultatele licitaţiei prin emiterea unui ordin, iar copia acestuia va fi transmisă cumpărătorului, fără restituirea acontului. Actul mai prevede că angajații Serviciului Fiscal de Stat şi membrii Comisiei de licitaţie nu au dreptul să participe sau să reprezinte participanţii la licitaţia pe care o organizează. Menționăm că în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de evidență, evaluare și vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate, ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune și a comorilor, Serviciul Fiscal de Stat preia la evidenţă următoarele categorii de bunuri: - bunurile confiscate în folosul statului în baza sentinţelor şi hotărârilor instanţelor judecătoreşti şi altor autorităţi de stat împuternicite să adopte astfel de hotărâri; - bunurile fără stăpân; - bunurile trecute în posesia statului cu drept de succesiune; - bunurile uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, sechestrate de autorităţile de stat împuternicite (cu excepţia celor sechestrate în baza Titlul V al Codului fiscal); - corpurile delicte, anexate la dosarele penale; - comorile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.