27
11 2018
1609

Sistemul unitar de salarizare: performanțe și plăți compensatorii

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern privind punerea în aplicare a prevederilor legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Amintim că proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar a fost votat în prima lectură în ședința Parlamentului din 15 noiembrie curent. Conform notei informative la proiectul propus de Ministerul Finanțelor, acesta a fost elaborat cu scopul executării unor prevederi din actul legislativ deja adoptat, ajustării prevederilor actelor normative în vigoare și eliminării a prevederilor cu caracter salarial care au devenit caduce după aprobarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Autorii documentului propun aprobarea unui șir de acte normative:
  • Criteriile și modul de raportare a unor unități bugetare la categoria instituției corespunzător domeniului de activitate (învățământ, cultură, sport, medico-sanitar etc.). Acestea vor fi clasificate în corespundere cu volumul şi complexitatea activității.
  • Modul de determinare a perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptelor de vechime în muncă (va dispune procedura de determinare a acestei perioade în funcție de categoriile de angajați din sectorul bugetar. Atribuirea personalului la o nouă treaptă se va efectua prin actul administrativ al conducătorului unității bugetare din data atingerii a tranșe următoare de vechime în muncă).
  • Regulamentul-cadru cu privire la modul de stabilire a sporului de performanță personalului din unitățile bugetare (stabilește cadrul general de organizare și evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului în scopul stimulării individuale a angajatului de a obține rezultate optime în activitate. Se va aplică tuturor angajaților din unitățile bugetare, cu excepția persoanelor care dețin funcții de demnitate publică și celor din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică. În considerare se vor lua cunoștințele și experiența; complexitatea, creativitatea și diversitatea; conceptualizarea și responsabilitatea decizională; conducerea, coordonarea și supervizarea (suplimentar pentru funcțiile de conducere); comunicarea; condițiile de muncă și efortul depus).
  • Regulamentul cu privire la tipurile și modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific (se vor acorda în raport cu condițiile specifice de activitate, pentru compensarea efortului depus sau a riscului asumat, pentru timpul lucrat în aceste condiții).
  • Normele de calcul al salariului pe oră pentru diferite categorii de personal (este propusă stabilirea salariului tarifar pe oră pentru personalul încadrat în activitatea didactică în toate ramurile economiei naţionale. Variază de la 72 lei până la 178 lei, în funcție de contingentul din instituțiile de învățământ).
  • Instrucțiunea cu privire la modul de calculare a salariului mediu lunar luat în calcul la stabilirea diferenței de salariu și plăților compensatorii (prevede că, în cazul în care pentru unele persoane din unitățile bugetare, salariul lunar calculat, începând cu 1 decembrie 2018 pentru o funcție cu durata normală a timpului de muncă, este mai mic decât salariul mediu lunar calculat anterior punerii în aplicare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, acestora, li se va păstra și achita diferența de salariu, calculat în funcție de salariul mediu lunar, fiind stabilită modalitatea de determinare a acestuia. Diferența de salariu lunar și plățile compensatorii se recalculează proporțional timpului efectiv lucrat).
Totodată, proiectul prevede că aceste garanții nu vor fi aplicate persoanelor care, la data punerii în aplicare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, au suspendate contractele individuale de muncă sau raporturile de serviciu. Conform documentului, diferența de salariu și plata compensatorie vor constitui parte a salariului și se vor supune contribuțiilor și primelor de asigurări obligatorii, precum și impozitului pe venit, fiind incluse în calculul salariului mediu în toate cazurile de aplicare a salariului. Proiectul poate fi consultat până la 30 noiembrie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.